StarTech konkurs 2022

Podržite StarTech finaliste u trci za Nagradu publike!

U finalu drugog ciklusa StarTech takmičenja, 48 finalista čije ideje su izabrane kao najperspektivnije takmiči se za okvirno 30 grantova u vrednosti od 15.000 do 100.000 USD, o čemu će odlučivati odbor za grantove.

Pored grantova, finalisti se ove godine bore i za Nagradu publike, koja će biti dodeljena timu sa najviše poena na javnom glasanju! VAŽNA NAPOMENA: Nagrada publike nije novčana – pobednika očekuje promocija u javnosti i dodatni sati vaučerskog programa za podršku u poslovanju.

Glasanje je otvoreno od 27. oktobra do 2. novembra u 20h. Glasanje je omogućeno putem Google naloga, i svakom korisniku je na raspolaganju ukupno 10 poena koji se mogu rasporediti na jedan ili više timova iz sva 3 LOT-a. Glasovi će biti prosleđeni tek nakon što korisnik potvrdi glasanje na dnu stranice.

Izaberite svoje favorite!

LOT 1: FINALISTI

Br. glasova: 1051

ARTIFIT

VRE AI Forecasting Solution

Variable Renewable Energy AI Forecasting Solution je proizvod koji ima za cilj da omogući bolji i tačniji sistem upravljanja i planiranja energetskim eko sistemima, od proizvodnje, potrošnje do prenosa električne energije za proizvođače električne energije, operatere i trgovce.

Obnovljivi izvori energije su brzo rasli poslednjih godina, vođeni podrškom energetske politike uz smanjenje troškova solarnih fotonaponskih uređaja i energije vetra. Međutim, potreba za tačnim predviđanjima koliko će snage biti “ubačeno” u mrežu u svakom trenutku postaje sve važnija, i u ovom poduhvatu dolazi do izražaja sposobnost veštačke inteligencije da obezbedi bolje predviđanje proizvodnje i upravljanje imovinom.

Inovativnost proizvoda se ogleda u kombinaciji upotrebe veštačke inteligencije, automatizacije i obrade ogromnih količina podataka kroz mašinsko učenje kako bi zajedno obezbedili bolje predviđanje, operativnu izvrsnost i analitiku, i krajnjim korisnicima smanjili troškove i otvorili mogućnost za konkurentsku prednost.


Pročitaj više

Br. glasova: 473

ATTENTION GETTER

Attention Getter

Attention Getter je softver za automatsko kreiranje i editovanje sintetičkih video zapisa, baziran na tehnologiji veštačke inteligencije koja pisani tekst i sliku osobe pretvara u video format u kome osoba izgovara uneti tekst. Upotreba softvera omogućava  kreatorima video sadržaja da pomoću najnovijih dostignuća u oblasti generisanja sintetičkih slika i videa, za samo nekoliko minuta kreiraju dinamične i interesantne video zapise i tako uštede vreme utrošeno na snimanje i editovanje videa.


Pročitaj više

Br. glasova: 550

BEEHOLD

Beehold - pčelarov digitalni asistent

Uprkos činjenici da živimo u digitalnom dobu, savremeno pčelarstvo i dalje se oslanja na principe postavljene pre 250 godina. Poseban izazov za pčelare predstavlja prikupljanje tačnih i preciznih informacija koje ne mogu uvek da dobiju kompleksnim ručnim pregledom košnica, kao i donošenje odluka o optimalnim i pravovremenim aktivnostima, za šta je potrebno veliko znanje i iskustvo. Proces inspekcije zahteva otvaranje košnica i vizuelni pregled saća, a svaka košnica se pregleda u proseku 15 puta godišnje dok u međuvremenu pčelar nemanikakav uvid u stanje pčelinjeg društva.

Beehold digitalizuje proces pregleda pčelinjih društava, omogućava daljinsko praćenje i daje preporuke za optimalno pčelarenje. Koristeći Beehold tehnologiju pčelari
mogu da izvrše “on-line” pregled pčelinjih društava, samo pomoću računara ili mobilnog telefona. Nadzor se vrši u realnom vremenu, bez fizičkog prisustva na pčelinjaku i bez obzira na doba dana, vremenske prilike ili temperaturu. S druge strane, tehnologija veštačke inteligencije integrisana u Beehold sistem, pruža detaljne i pravovremene preporuke za optimalne radnje u cilju povećanja prinosa meda i obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja pčelinjih društava.  Na tržištu još uvek ne postoji tehnologija koja u potpunosti rešava navedene probleme a postojeća konkurentska rešenja koriste indirektne podatke kao što su: temperatura, vlažnost, težina i sl. i pružaju ograničene informacije u vezi stanja pčelinjih društava. Beehold biznis model se definiše kao HAAS (Hardware as a Service) sa hibridnim modelom monetizacije. Kompanije je do sada uspešno razvila dva prototipa uređaja koji su testirani u Srbiji i Keniji i trenutno privodi kraju razvoj MVP verzije sistema koji će biti plasiran na tržištima Srbije, Bugarske i Severne Makedonije. 


Pročitaj više

Br. glasova: 661

BIOCOMBACT

Smart Bio Fertilizer Foward

U poljoprivrednom sektoru Srbije, proizvodnja useva i voća predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede, a Smart Bio Fertilizer Foward predstavljaju proizvode koji uspešno suprimiraju rast biljnih patogena, a posebno najvirulentnije fitopatovare i povećavaju prinose kroz stimulaciju rasta biljaka koristeći se različitim pristupima procesa biološke kontrole bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

Startech projekat bi iskoristili za unapređenje postojećeg finalnog proizvoda sa boljim performansama formulacija, dodavanjem visoko poroznog i stabilnog biouglja različitog biljnog porekla. Finalni proizvod bi bio krajnje ekološki prihvatljiv, podstičući efekat smanjenja staklene baste i teških ostataka u lancu ishrane, što ga sve čini adekvatnim alternativnim oruđem u borbi za bolju planetu i ljudsko zdravlje.


Pročitaj više

Br. glasova: 972

BITWISE TECH

Pharmalytics.app - praćenje prodaje u farmaciji

Farmaceutske kompanije imaju potrebu za generisanjem sveobuhvatnih informacija o prodaji, u što sažetijem obliku i na jednom mestu, ali se suočavaju sa izazovima prilikom obrade velike količine podataka iz različitih veledrogerija i usled različitih formata u kojima se čuvaju.

Pharmalytics.app donosi rešenje u vidu informacionog sistema koji koristi mehanizme mašinskog učenja da izrazito veliku količinu podataka prepozna i postavi na svoje mesto, sa ciljem da se omogući i kvalitativno i kvantitativno izveštavanje za potrebe farmaceutskih kompanija. Softver prepoznaje i uparuje različite nazive ustanova, proizvoda, molekula, ATC grupa itd. iz različitih izvora, čime se omogućava da proces automatskog uparivanja dostigne nivo od preko 96% efikasnosti.

Kroz model poslovne inteligencije (BI) farmaceutske firme mogu brzo dođu do podataka od ključnog značaja za njihovo poslovanje (trend rasta, udeo na tržištu, upoređivanje sa konkurencijom, upoređivanje na mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou, odnos prodaje i upoređivanje više različitih godina, kvartala ili meseci). Grafička interpretacija u vidu mapa regiona, grafika i mreža svih gore pomenutih izveštaja, takođe će doneti velike benefite svakoj farmaceutskoj kompaniji kroz kvalitetno i precizno izveštavanje o stanju na tržištu. 

Kao posebnu prednost, projekat inkorporira i otvorene podatke iz relevantnih izvora (ALIMS, RFZO, UNII baza, RxNorm i DrugBank), omogućava prepoznavanje i ukrštanje svih pojmova (do nivoa molekula) izmedju svih registrovanih lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i dijetetike, a sve sa ciljem da se prepoznaju međusobne interakcije i izbegnu neželjena dejstva i kontraindikacije. 


Pročitaj više

Br. glasova: 238

BRIGHT SIGNAL

Bright Signal

Bright Signal je AI platforma za upravljanje i analizu podataka iz mašina i alata, koja pruža precizne podatke o stanju alata, predviđa zastoj mašina, sakuplja i analizira podatke sa svih mernih stanica na jednom mestu. Loše strategije održavanja mašina i stavljanje delova mašine van upotrebe radi servisiranja mogu značajno smanjiti proizvodni kapacitet postrojenja, i dovode do izgubljenog vremena proizvodnje. Bright Signal donosi mogućnost predviđanja potrebe za servisiranjem, i ima viziju da postane lider u Industriji 4.0, kreiranjem inovativnih proizvoda koji će nadograditi trenutne operativne kapacitete fabrika i povećati im produktivnost i profitabilnost.

Kroz StarTech projekat, tim ima za cilj nabavku opreme neophodne za izradu MVP prozivoda, što uključuje senzore koji će se nalaziti u IoT uređaju za prikupljanje podataka sa mašina, merne instrumente, konfiguraciju gateway-a namenjenog industrijskim uslovima, izradu web aplikacije sa korisničkim interfejsom i zakup cloud servisa. Planirana je validacija proizvoda najpre u industriji brizganja plastike, a u daljoj fazi razvoja planirano je proširenje i na sve ostale grane ove industrije. 


Pročitaj više

Br. glasova: 265

CITY&ME

City&Me

City&Me je digitalni odgovor na potrebe građana da komuniciraju, budu aktivni i održivo deluju u svojim urbanim zajednicama – gradovima. Reč je o inovativnoj aplikaciji koja omogućava jasnu komunikaciju grada i građana, podstiče aktivizam i delovanje građana u oblasti reciklaže, biciklizma, uređenja, kao i uključuje ih u donošenje odluka na nivou zgrade I lokalne zajednice u kojoj žive.

 


Pročitaj više

Br. glasova: 280

CORE Niš

Glineni blok za zgrade skoro nulte potrošnje - nZEBrick

Evropska regulativa nametnula je izuzetno zahtevne ciljeve uvodeći obavezu da sve nove zgrade u EU od 2021. godine moraju biti izgrađene u standardu skoro nulte potrošnje energije (nZEB). Pred naučno-stručnom javnošću su veliki izazovi kako pronaći tehnička rešenja koja bi omogućila da se u novoizgrađenim zgradama maksimalno smanje gubici energije kroz zidove, a da se istovremeno energija sačuva (akumulira) i troši kada je potrebno. Tim CORE kao odgovor nudi inovativno tehničko rešenje oličeno u heterogenom asimetričnom glinenom bloku za zgrade skoro nulte potrošnje energije – nZEBrick. Novoprojektovani blok imaće jasno izraženu masivnu unutrašnju stranu koja je namenjena skladištenju energije i spoljasnju stranu sa primarnim zadatkom visokog otpora prolazu toplote (termička birijera) a integralno predstavlja deo građevinske konstrukcije sa visokom nosivošću. Proizvod je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primenljiv što ga čini podobnim za dobijanje prava na osnovu malog patenta, pri čemu su najznačajnije dodatne vrednost za korisnike: skraćeno vreme izgradnje za 2-8%, niži troškovi izgradnje za 4-5% zbog manjeg broja radnih sati (iako će cena bloka biti 500,00 – 600,00dinara/kom, ukupni troškovi će biti niži jer se eliminiše faza postavljanja izolacije), veća neto korisna površina za 4,4% zbog smanjenje debljine fasadnih zidova za iste gabarite, manji eksploatacioni troškovi za električnu energiju za 21,7% zbog skladištenja energije i promene odnosa potrošnje u višoj i nižoj tarifi.
Prema planu razvoja i procenama potražnje, predviđeno je da se do dostizanja visokih serija od preko 50.000 kom/mes, ispuna od izolacionog materijala dodaje manuelno. U tom smislu izvesno je u prve tri godine zapošljavanje žena, mladih, romske populacije i osoba sa invaliditetom.


Pročitaj više

Br. glasova: 119

DEEP NETTS

Razvojna platforma za primenu AI

Deep Netts je razvojna platforma za veštačku inteligenciju koja značajno ubrzava i pojednostavljuje razvoj rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji i njihovu integraciju u softverske proizvode. Na osnovu istraživanja specijalizovanih agencija i iskustva iz prakse, identifikovana su dva glavna izazova sa kojima se programeri susreću prilikom primene veštačke inteligencije:
1) Nedostatak znanja i iskustva za razvoj modela zasnovanim na algoritmima veštačke inteligencije
2) Tehnički problemi sa integracijom modela veštačke inteligencije u postojeće proizvode i procese.

Deep Netts rešenje objedinjuje skup alata za razvoj veštačke inteligencije, obezbeđuje šablone projekata i procedura za razvoj modela mašinskog učenja zasnovanih na najboljim praksama, tako da korisnici ne moraju imati ekspertsko znanje iz oblasti mašinskog učenja, i omogućava širokoj populaciji programera da koriste veštačku inteligenciju i prave pametniji softver. Pored toga, rešenje omogućava jednostavniju integraciju u postojeće softverske proizvode u odnosu na alternativna rešenja, što omogućava niže ukupne troškove razvoja i održavanja softverskih modula zasnovanih na AI tehnologiji. 

Glavni cilj projekta je da se masovnoj programerskoj zajednici omogući primena veštačke inteligencije bez potrebe za angažovanjem eksperata za ovu oblast. Kroz StarTech projekat, tim planira da ostvari ubrzani rast korisnika, dodatno prilagodi funkcionalnosti proizvoda i modele distribucije, i postojeći vebsajt prilagodi u digitalnu platformu za marketing i prodaju kako bi se skratio prodajni ciklus i ubrzao rast poslovanja. Krajnji cilj je demokratizacija veštačke inteligencije, odnosno uvođenje i primenu tehnologije veštačke inteligencije za široki krug korisnika, a ne samo za mali broj velikih kompanija.


Pročitaj više

Br. glasova: 210

DOKTOK

DokTok platforma za zdravstvene konsultacije

DokTok je platforma za zdravstvene i psihološke online konsultacije, sa osnovnim fokusom na online video konsultacije kao srži telemedicine, uz unapređenje koncepta tako da zdravstvenim ustanovama ponudi i savremeni sistem zakazivanja, kao važan alat u unapređenju poslovanja, a u širem kontekstu doprinos digitalizaciji celokupnog zdravstvenog sistema.

Doktok menja način lečenja i pristup zdravstvenoj zaštiti, lekarima i ordinacijama omogućava povećanje prihoda i efikasnosti, dok korisnicima (region i dijaspora) nudi dostupnost usluga, mogućnost da dobiju konsultaciju i/ili čuju drugo mišljenje odabranih stručnjaka bez obzira na lokaciju na kojoj se nalaze. Nakon uspešno završene faze validacije i zaokruživanja proizvoda korisničkom mobilnom aplikacijom, tim planira da upotpuni koncept telemedicine razvojem sistema za zakazivanje pregleda i online konsultacija, koji će uticati na podizanje kvaliteta zdravstvene usluge, kao i na efikasnost i profitabilnost zdravstvenih ustanova. Implementacijom Doktok sistema za zakazivanje, telefonski pozivi i fizički dolasci nisu više neophodni kako bi pacijenti zakazali svoj pregled (ili online konsultaciju) kod željenog lekara, u vreme koje im odgovara, a ordinacijama omogućava zakazivanje usluga i van radnog vremena, uz uštedu sredstava. Krajnji cilj je jačanje zdravstvene zaštite uz ponudu širokog spektra zdravstenih usluga, i potpunu privatnost, bez čekanja, bilo gde da se nalaze, po tržišno orijentisanoj ceni, dok se lekarima i ordinacijama daje mogućnost da usluge pružaju sa bilo koje lokacije, u bilo koje vreme, na transparentnom tržištu, uz mogućnost povećanja svoje profitabilnosti i efikasnosti. Sve ovo zajedno vodi smislenom rasterećivanju zdravstvenog sistema i usmeravanju celog drustva u pravcu svetskih trendova koji za svrhu imaju dostupnost zdravstvene nege svim njegovim članovima, bez obzira na status, starost, lokaciju, uz maksimalnu efikasnost i uštedu svih resursa, u skladu sa glavnim principima digitalizacije.


Pročitaj više

Br. glasova: 1522

DiNAr

DiNAr - Digitalizacija.Nekretnine.Arhitektura.

Promet na tržištu nekretnina je staromodan, neefikasan i dovodi do nezadovoljstva i prodavaca i kupaca! DiNAr tim je identifikovao aspekte na tržištu nekretnina koje je potrebno unaprediti i probleme koji izazivaju nezadovoljstvo obe strane u kupoprodajnom procesu, i za svaki aspekt nudi rešenje koje je naprednije, savremenije i jeftinije od postojećih, kroz uvođenje digitalizacije i blisko povezivanje arhitekture sa prometom nekretnina.

Tržište nekretnina u Srbiji je veliko i u trendu rasta. U 2021. godini prometovano je skoro 140.000 nekretnina, za šta je utrošeno više od 6 milijardi evra. Kroz projekat je planiran razvoj prototipa koji je zamišljen kao nekretnina čiji je prostor digitalizovan, odnosno izrađena je virtuelna tura, arhitektonski je ocenjen i ispitan je njegov pravni status. Za razvoj prototipa najpre je potrebna odgovarajuća oprema, dok će u drugoj fazi biti definisan set arhitektonskih kriterijuma po kojima će nekretnine biti ocenjivane, zatim sistem ocenjivanja po svakom od definisanih kriterijuma i set informacija o pravnom statusu nekretnine. Glavni metod razvoja jeste preuzimanje korisnika konkurenata, odnosno agencija za promet nekretnina, i to kroz ponudu inovativnih, pouzdanih i jeftinijih usluga. Tim čine eksperti u oblasti arhitekture, finansija i poslovanja i digitalizacije. Strategija razvoja podrazumeva najpre nastup na tržištu Srbije, a kasnije i regiona. 


Pročitaj više

Br. glasova: 119

ENDORFIT

Endorfit Online Fitness Platforma

Endorfit predstavlja onlajn fitnes platformu, fokusiranu prvenstveno na audio i video sadržaje u oblasti fitnesa, joge, meditacije i vežbi trčanja. Endorfit će takođe ponuditi fitnes uređaje za nošenje sa opcijama praćenja napretka, sugestija za intenzitet vežbanja i personalizovaniju uslugu.

Platforma je kreirana sa ciljem da pomogne u rešavanju sve prisutnijih problema gojaznosti, nedostatka redovnih fizičkih aktivnosti uzrokovanih loše osmišljenim treninzima ili manjkom vremena. Platforma je napravljena za svakoga - prvenstveno će se fokusirati na grupu korisnika fitnes aplikacija ili uređaja za praćenje, tj. klijente starosti između 20 i 39 godina, prema istraživanju Statiste (2021), ali ostaje prilagodljiva za različite tipove kupaca (B2B i B2G). Predviđeno je da platforma bude dostupna na svim uređajima sa striming mogućnostima kao što su mobilni telefoni, tableti, računari i smart televizori, uz potrebu za stabilnim pristupom internetu da bi se omogućio striming sadržaja. Platforma Endorfit će se prvenstveno nuditi na srpskom tržištu, uz pretpostavku brzog širenja i na čitav region Balkana (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija) jer sve zemlje dele sličnu jezičnu terminologiju.

Poslovni model ovbuhvata tri ključne opcije: 1) B2C Endorfit koji će biti komercijalno ponuđen redovnim kupcima na osnovu standardnog modela prihoda od pretplate i kupovine hardvera. 2) B2B aplikacija koja će biti direktno ponuđena kompanijama u smislu benefit paketa koji su planirani za zaposlene u kompaniji, uz umanjenje mesečne pretplate u odnosu na broj korisnika. 3) B2G Platforma koja će biti ponuđena institucijama kao što su Ministarstvo sporta, prosvete itd., kako bi postala obavezna fitnes aplikacija za studente, vojnike, sportiste.


Pročitaj više

Br. glasova: 166

GLOBER

Strategy & Analytics as a Subscription

Glober je inovativno SaaS rešenje koje kroz niz funcionalnosti pomaže bankama i trgovinskim lancima da prate tržište i konkurente, lakše upravljaju mrežom prodavnica/ekspozitura/bankomata, i donose informisane i pravovremene odluke u domenu ponude usluga i proizvoda i cenovne politike. Misija Globera je da pomogne kompanijama da izvuku najbolje iz podataka koje prikupljaju, optimizuju svoje maloprodajne mreže, cenovne politike i ponudu proizvoda i usluga, i da na lakši način donose dobre poslovne odluke.

Glober platformu koristi veći broj timova u bankama i trgovinskim kompanijama, uključujući timove za strategiju, upravljanje mrežom, CRM, podatke i analitiku, prodaju, marketing i druge. Neke od funkcionalnosti Glober platforme uključuju praćenje tržišta i konkurencije (pregled promena u ekspoziturama i bankomata, pregled promena u cenama i uslovima), dinamička analiza radnih vremena konkurencije, algoritam za optimizaciju mreže lokacija, funkcionalnosti za analizu internih podataka o performansama. Ključna prednost platforme je što, za razliku od tradicionalnih rešenja, predstavlja holističko rešenje koje klijentima pruža softver za vizualizciju, praćenje podatka, i automatizovane analize i preporuke – u jednom. Na ovaj način, Glober platforma povećava operativnu efikasnost i štedi operativne troškove, omogućava indirektno povećanje prihoda davanjem predloga poslovnih odluka u domenu upravljanja mrežom, cenovnoj politici i drugim. Biznis model je zasnovan na redovnoj mesečnoj pretplati za korišćenje platforme. 


Pročitaj više

Br. glasova: 557

HIVEMIND

HERMES Funkcionalna neurostimulacija – Učitelj Hoda

Pad stopala (FD) je abnormalnost hoda u kojoj prednje stopalo pada i ne može se podići tokom koračanja, uz nemogućnost podizanja prstiju ili stopala od skočnog zgloba. Trenutne metode lečenja FD su ograničene na pomoćne uređaje koji su neprilagodljivi i nedinamični, dugoročno štetni po zdravlje, nepraktični ili izuzetno skupi i nedostupni.

Hivemind je razvio HERMES FES, nosivi uređaj za elektrostimulaciju koji se neinvazivno nosi na telu, koji vraća funkcionalnost, poboljšava pokretljivost, smanjuje umor i poboljšava stanje pacijenata obolelih od pada stopala. Uređaj omogućava potpunu personalizaciju brige o pacijentima aktivnim i dinamičnim praćenjem parametara hoda i donošenjem odluka u realnom vremenu putem algoritama podržanih mašinskim učenjem, uz ergonomski i estetski dizajn koji omogućava integraciju u odeću čime doprinosi podizanju samopouzdanja kod osobe koja ga nosi. HERMES je takođe znatno pristupačniji (predviđa se da će biti oko 5 puta jeftiniji) od prosečnih elektrostimulacijskih uređaja na tržištu, i mnogo prilagodljiviji - kod svih drugih FES uređaja, korisnik mora da se prilagodi unapred programiranom impulsu, koji ne dozvoljava pacijentu da prilagodi svoj hod uslovima u realnom vremenu što uzrokuje neobičan hod i neprirodan stil hodanja. Kroz stimulisanje normalnih funkcija, HERMES omogućava oporavak nerava i mišića kod pacijenta.

Za hardverski aspekt uređaja, tim je osvojio grant Fonda za Inovacionu delatnost, a posebnu motivaciju i uvid u potrebe pacijenata donosi činjenica da je jedna od članica tima pogođena sindromom palog stopala.


Pročitaj više

Br. glasova: 162

JAKAKO

Internet platforma za deljenje resursa

Jakako razvija internet platformu i mobilnu aplikaciju koja omogućava deljenje vrednih resursa između različitih korisnika. Platforma je zamišljena kao mesto na kojem firme ili pojedinci mogu da oglase svoje resurse, poput mašina i opreme, naznače periode kada su resursi dostupni za deljenje, kao i dodatne karakteristike i cenu po kojoj se mogu iznajmiti. Platforma na ovaj način omogućava bolje iskorišćavanje resursa koji se ne koriste često, što vlasnicima daje mogućnost da ih ustupaju drugim korisnicima, uvećaju njihovu iskorišćenost, kao i svoje prihode. Sa druge strane, postoji dosta firmi ili pojedinaca kojima je s vremena na vreme potrebna neka mašina ili druga vrsta opreme ili resursa, ali im nije ekonomski isplativo da ga kupuju, ne mogu ih jednostavno pronaći za iznajmljivanje ili utvrditi kada su dostupni.

Platforma Jakako donosi jednostavno umrežavanje svih strana i efikasnije kombinuje ponudu i potražnju resursa. U kasnijim fazama projekta u planu je integracija platforme sa IoT uređajima koji bi pratili rad i/ili poziciju deljenih mašina i opreme, kao i integracija blockchain tehnologije, odnosno tokenizacije resursa i plaćanja kriptovalutama.


Pročitaj više

Br. glasova: 191

JANE

Digitalno osiguranje za kućne ljubimce

Jane projekat ima za cilj lansiranje digitalnog osiguranja za kućne ljubimce u Italiji i Francuskoj, kako bi demokratizovao praksu zdravstvenog osiguranja životinja (kućnih ljubimaca), koja je trenutno opterećena birokatratskim procesom kupovine osiguranja i popunjavanja odštetnih zahteva u papirnoj formi prilikom svake posete veterinaru.


Pročitaj više

Br. glasova: 1230

JHC RESET POINT

Corporate Wellness - Reset

Projekat Corporate Wellness – Reset razvija interaktivnu online platformu i aplikaciju u cilju digitalizacije usluga za unapređenje zdravlja zaposlenih na radnom mestu. Usluge su koncipirane na inventivnoj sinergiji tri naučna principa zdravstvenog menadžmenta – zdrava ishrana, fizičke vežbe i tehnike disanja.  Fizička neaktivnost i neadekvatna ishranu u savremenom životu doprinose zdravstvenim rizicima, posebno kod zaposlenih koji rade dominantno na računaru (IT sektor). Za zaposlene ovakva situacija donosi narušeno psihofizičko zdravlje, dok za kompaniju donosi probleme u vidu smanjene produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih. Online platforma donosi mogućnost vežbanja na radnom mestu i savetovanje o ishrani.


Pročitaj više

Br. glasova: 9190

LOGERA

tiny house -Ecocabin

Ideja projekta Tiny house - ECOcabin je razvijanje modularnog objekata koji može omogućiti maksimalan komfor na minimalnoj površini, uz ekološku održivost. Objekat treba da karakteriše mobilnost, jednostavna montaža i demontaža i laka isporuka. Upotrebom ponovno upotrebljivih i recikliranih resursa (gvožđe, drvo) prilikom izgradnje, instaliranjem krovnog sistema solarne energije i/ili energije vetra kao i toaleta za kompostiranje značajno se doprinosi smanjenju negativnog uticaja na životnu okolinu i povećanju energetske efikasnosti.

Projekat Tiny house - ECOcabin, nudi održivu alternativu za racionalno korišćenje prostora i resursa i igra potencijalno veliku ulogu u energetskoj tranziciji građevinskog sektora. Život u „tiny house“ pokazao se kao održivije rešenje u pogledu potrošnje domaćinstva.


Pročitaj više

Br. glasova: 226

MOONSHAIN

RAKIJA 4.0

Projekat RAKIJA 4.0 ima za cilj razvoj pametnog rešenja za automatizaciju u proizvodnji alkoholnih pića. Rešenje obuhvata hardversko-softversku platformu za automatizaciju fermentora i destilatora (kazana za rakiju) sa mogućnošću povezivanja na cloud i daljinskim pristupom preko mobilne aplikacije. Ciljna grupa su mikro, mali i srednji, kao i individualni proizvođači rakije, vina i piva. Unapređenje destilatora i fermentora industrijskom opremom je često neisplativa investicija za male proizvođače, što im otežava podizanje produktivnosti, efikasnosti i uspostavljanje konzistentnog kvaliteta pića, kao i skaliranje proizvodnje. Sa pametnim rešenjem proizvođači imaju šansu da postanu konkurentniji na tržištu i povećaju profit.

U prvoj fazi projekta se očekuje izrada prototipa i nulte serije pametnih fermentora i destilatora čiji deo upravljanja koristi i veštačku inteligenciju, i distribucija ranim usvajačima. Na osnovu iskustava prvih korisnika i znanja stečenog u prvoj fazi biće definisana i projektovana prva serija pametnih fermentora i destilatora koja će biti predstavljena tržištu u saradnji sa postojećim proizvođačima destilatora uz punu medijsku pokrivenost. Kako je rakija nacionalno piće - osavremenjavanje procesa proizvodnje u skladu sa Industrijom 4.0 jeste nacionalni interes i prvi korak ka postavljanju rakije u zasluženu ligu najboljih svetskih pića poput viskija i konjaka.


Pročitaj više

Br. glasova: 35

NAIS ROBOTICS

Koško - uređaj za vraćanje lopte i social aplikacija

Brojna istraživanja ukazuju na ugroženo zdravlje ljudi i dece usled nedovoljne fizičke aktivnosti, a uz upotrebu mobilnih telefona, situaciju je dodatno pogoršala pandemija COVID-19. Nais Robotics donosi uređaj Koško koji kombinuje fizičku aktivnost - treniranje košarke, sa aplikacijom koja podstiče takmičenje među širom grupom igrača. Koško olakšava treniranje košarke tako što igračima vraća loptu, razvija zdravu konkurenciju u sportu i stimuliše korisnike da se stalno vraćaju fizičkoj aktivnosti.

Uređaj se sastoji iz hardverskog dela koji se postavlja na tablu koša, aktivira se na jedan klik i služi kao sistem odbijanja lopti, a u toku utakmice se može deaktivirati kako bi igrači igrali utakmicu u normalnom režimu, i softverskog dela koji prikuplja podatke o igračima i povezuje ih sa aplikacijom, tako da svaki od igrača može proveriti svoje rezultate, uključiti se u takmičenje i osvojiti vredne sportske nagrade. Ovakav proizvod ne postoji na tržištu i nema direktnu konkurenciju, i ima ogroman potencijal s obzirom na to da ulazi na rastuća tržišta industrije igara, arkadnih mašina i košarkaške opreme bez značajnijih barijera za ulazak. Dodatno, u prilog mogućem uspehu Koška ide činjenica da je košarka peti najpopularniji sport na svetu, tj. ciljna grupa obuhvata ogroman broj ljudi i organizacija širom sveta. 


Pročitaj više

Br. glasova: 142

NAJ MENTOR

NajMentor

NajMentor platforma spaja učenike sa nastavnikom sa kojim će ispuniti svoj pun potencijal. Platforma pruža podršku tokom celog procesa učenja, sadrži digitalnu tablu, raspored časova, omogućava zajednički rad na dokumentima, omogućava praćenje progresa učenika, pomoću tehnologije veštačke inteligencije omogućava spajanje učenika i najboljeg nastavnika za njih, prepoznaje emocije, donosi novo iskustvo u učenju, i doprinosi da učenik bude motivisaniji.


Pročitaj više

Br. glasova: 280

POMADA

Vineyard waste solutions

Vineyard Waste Solutions donosi efikasnju upotrebu otpadnih sirovina koje nastaju nakon proizvodnje vina. Proizvodnja grožđa je vrlo rasprostranjena grana poljoprivrede u Republici Srbiji sa oko 150 hiljada tona grožđa proizvedenog tokom 2018. godine. Dostupni podaci ukazuju da je oko 80% ukupne proizvodnje grožđa usmereno ka proizvodnji vina. U 430 registrovane vinarije proizvede se oko 71,5 miliona litara vina godišnje, čime se generiše i velika količina otpadnog materijala (komina). Ovaj otpad istovremeno predstavlja i ekonomski isplativ izvor biološki aktivnih materija, npr. polifenola, a smatra se da oko 70% polifenola zaostaje u komini nakon proizvodnje vina. Proizvođači vina se globalno podstiču u pronalaženju novih, održivih načina za eksploataciju i iskorišćavanje komine kao sirovine, što bi omogućilo značajan ekonomski benefit proizvođačima vina kroz smanjenje troškova odlaganja uz istovremenu mogućnost dalje distribucije ekstrakata koji bi našli svoju primenu u npr. farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

Vineyard Waste Solutions donosi odgovor na ovaj izazov, sa krajnjim ciljem generisanja sastojaka pogodnih za upotrebu u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, koristeći kao polaznu sirovinu otpad koji je nastao nakon proizvodnje vina. Projekat podrazumeva analizu otpada i optimizaciju procesa prerade, preradu na oglednom-pilot postrojenju i analizu dobijenih proizvoda (ekstrakti i ulje), kao i primenu dobijenih proizvoda u gotove farmaceutske i kozmetičke proizvode. Projekat je baziran na ekološkim principima proizvodnje, principima samodrživosti i želi da donese aktivan podsticaj lokalnim ekonomijama podstičući razvoj vinske industrije ka takozvanoj zero waste proizvodnji. Očekuje se da se u narednim godinama donesu propisi vezani za skladištenje i preradu otpada u vinskoj industriji koji će biti obavezujući za proizvođače, što će doneti dodatno finansijsko opterećenje, te se preprada otpada iz kog je moguće očekivati dodatni prihod podrazumeva kao logičan izbor. Vineyard waste solutions zajednički je projekat vinarije Temet iz Jagodine, firme Pomada iz Novog Sada i redovnog profesora na departmanu za farmaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


Pročitaj više

Br. glasova: 7695

REDTECH

SignAvatar: Pomoć osobama oštećenog sluha

SignAvatar je softver koji pomoću tehnlogije mašinskog učenja, iz video sadržaja, televizijskih programa i emisija generiše pokrete ruku i facijalne ekspresije i priprema sadržaj na znakovnom jeziku za osobe sa oštećenim sluhom koje nemaju adekvatnu podršku. 

Ova aplikacija omogućava gluvonemim i osobama sa oštećenim sluhom da prate sadržaj koji do sada nisu mogli, a kompanijama da budu prepoznate kao društveno odgovorne organizacije.

U okviru StarTech projekta cilj je razviti beta verziju aplikacije i postaviti arhitekturu za prikupljanje podataka na kojima će se kasnije trenirati algoritam veštačke inteligencije, i osposobiti inicijalni prodajni tim da lansira aplikaciju.


Pročitaj više

Br. glasova: 362

SANBIOTY

Antikarijes gel

Karijes ranog detinjstva se javlja kod svakog drugog detete uzrasta od tri do pet godina, zbog više razloga. Proizvodi koji su trentuno dostupni na tržištu deluju samo na jedan uzrok nastanka - remineralizaciju zubne gleđi.

Antikarijes gel predstavlja inovativno rešenje sa jedinstvenom kombinacijom sastojaka koja deluje na tri važna uzroka za nastanak karijesa: podstiče remineralizaciju zuba delovanjem na zubnu gleđ, stimuliše rast novog dentina čineći zube jačim i smanjuje broj kariogenih bakterija. Antikarijes gel kombinuje nova saznanja u oblasti oralnih probiotika i lokalne primene vitamina kako bi ostvario potpuni efekat na karijes ranog detinjstva.


Pročitaj više

Br. glasova: 55

SAVEMA

Sredstvo za gašenje požara i zaštitu od toplote

Savema Stop je inovativni i ispitani komercijalni proizvod za gešenje i prevenciju požara, u vidu praškastog aditiva koji se dodaje vodi i prijanja uz izvor toplote bez obzira na površinu. Zaštićena formulacija sačinjena od superupijajućih polimera, reoloških aditiva i ugušivača, omogućava viskozitet i fluidnost neophodnu za standardnu vatrogasnu opremu, a efikasnije gasi požara, podnosi temperature do 3.000°C i sprečava ponovno paljenje. 

Savema Štit je drugi inovativni proizvod u obliku vatrootpornog gela, koji se koristiti za prevenciju, gašenje i suzbijanje malih požara i požara u nastajanju, oplotnu zaštitnu okolnih površina od prenosa toplote, sprečava širenje toplote i oštećenja koja nastaju tokom upotrebe otvorenog plamena ili u procesima zavarivanja.


Pročitaj više

Br. glasova: 33

SMART CITY TECHNOLOGIES

Cloud City

Cloud City je jedinstvena IoT platforma koja se sastoji od mobilnog hardvera koji se lako instalira na bilo koju vrstu vozila, i softvera koji omogućava detekciju komunalnih problema, automatizaciju komunalne delatnosti i praćenje ključnih parametara kvaliteta života u gradovima. Mobilni hardver za prikupljanje podataka, prvi ove vrste na tržištu, sadrži kameru i senzore i omogućava prikupljanje podataka sa mesta koja nisu pokrivena tradicionalnim sistemima, kao i unapređenje kvaliteta podataka merenjem sa više uređaja. Specijalno razvijeni modeli veštačke inteligencije omogućavaju detekciju komunalnih problema, identifikovanje organizacija nadležnih za njihovo rešavanje i automatsko kreiranje i izdavanje radnih naloga. Cloud City korisinčka platforma omogućava praćenje efikasnosti rada službi na otklanjanju problema, prikazuje i analizira podatke o ključnim parametrima kvaliteta života i predlaže akcije za njihovo otklanjanje i prevenciju. Na ovaj način, Cloud City sistem tretira sve identifikovane probleme, uz moguće zadržavanje svih funkcija postojećih sistema koji pojedinačno funkcionišu. Sve to omogućeno je na jednostavniji i pristupačniji način - integrisano i automatizovano, što ujedno znači i demokratizaciju koncepta pametnih gradova, odnosno omogućavanje manje razvijenim mestima da uživaju benefite ovog koncepta. Cloud City predstavlja pionirski poduhvat koncepta - Smart City 2.0, koji ima za cilj unapređenje koncepta pametnih gradova na sledeći nivo, čineći ga integrisanijim, pametnijim, sveobuhvatnijim i pristupačnijim.


Pročitaj više

Br. glasova: 75

SMARTSY

Smartsy

Smartsy pametna kućica za pse, omogućavaju vlasnicima pasa da na javnim mestima bezbedno ostave svog ljubimca dok obavljaju kupovinu ili piju piće, a preduzećima i ugostiteljima da se istaknu kao društveno odgovorni i stvore lojalnost kod kupaca i posetilaca. 

Smartsy pametne kućice imaju skup funkcionalnosti, od kojih su neki: UV lampa (omogućava dezinfekciju prostora i uklanjanje bakterija i virusa), grejanje, bešumni ventilator, displej i IP kamera kao i prateća mobilna aplikacija.


Pročitaj više

Br. glasova: 29

TELOS

Efikasniji solarni paneli

Solarna energija je čist, jeftin, obnovljiv izvor energije, globalno dostupan i predstavlja praktično beskonačan izvor energije. Iako je ova tehnologija dostupna decenijama i dalje postoje izazovi u pogledu njene efikasnosti, što onemogućava proizvodnju u manje sunčanim delovima sveta.

S obzirom na trenutnu situaciju u smislu potražnje za energijom, posebno iz obnovljivih izvora, unapređenje efikasnosti solarnih sistema predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta velikih ekonomija poput EU, Kine, SAD, ali i Srbije. Solarna energija najčešće se proizvodi putem fotonaponskih (fotovoltaičnih) solarnih panela (PVP), ali ovaj mehanizam suočava se sa dva velika međusobno povezana problema - relativno niska efikasnost instaliranih solarnih panela (18-23%), i varljiva profitabilnost, koja zavisi od mesta gde se solarne elektrane mogu profitabilno graditi.

Telos donosi rešenje u vidu pojačavačke jedinice koja se postavlja između fotonaponskog panela i električne mreže, gde uzima električnu energiju proizvedenu od PV panela i pojačava je, čime se povećava proizvodnja električne energije za u proseku 12- 15%.  Telos je plug&play rešenje, koje ne zahteva dodatni prostor u solarnoj elektrani, fabrici ili krovu, jer se smešta ispod solarnih panela i ne zahteva veoma skupa dodatna ulaganja u infrastrukturu, u poređenju sa nekim drugim metodama.

Kroz StarTech projekat, tim planira ravoj prototipa koji se može testirati u relevantnom okruženju (TRL7), a zatim dodatno podesiti/unaprediti da bi dostigao fazu TRL8 i prošao sertifikaciju. Očekuje se da će prva prodaja biti ostvarena odmah nakon uspešnog testiranja u okviru odabranih SE i pre sertifikacije. Telos na ovaj način može transformisati proizvodnju solarne energije, sa velikim pozitivnim uticajem na usvajanje solarne energije, ali i proces prelaska na obnovljive izvore energije.


Pročitaj više

Br. glasova: 544

TILLBOX

Digitalna platforma za upravljanje farmama

Poljoprivreda prolazi kroz intenzivnu digitalnu transformaciju koja je dirigovana potrebom čovečanstva da proizvede sve veće količine hrane. Sa druge strane, cene goriva, pesticida i drugih inputa su usled globalne pandemije i rata drastično skočile - poput đubriva čija se cena utrostručila u odnosu na 2019. Ovakva situacija zahteva maksimalnu efikasnost poljoprivrednih kompanija koju je moguće postići kroz primenu digitalnih tehnologija.

Digitalna platforma za upravljanje farmama koju razvija TillBox sastoji se iz modula za upravljanje radnim nalozima, mehanizacijom i ljudskim resursima, a donosi i inovativnu komponentu uz obradu satelitskih slika kroz vegetacione indekse, analizu vremenskih serija i segmentaciju slike, kako bi se stekao detaljan uvid u proizvodnju i primenile varijabilne tehnologije koje su odlike moderne, precizne poljoprivrede. Tim čine stručnjaci iz oblasti GIS-a, projektnog menadžmenta i AgTech-a i potekao je sa Instituta BioSense. Kroz StarTech projekat planirano je osnivanje spinof kompanije Instituta koja će se temeljiti na uspehu besplatne AgroSens platforme sa 20.000 korisnika - malih poljoprivrednika, čije poljoprivredno zemljište pokirva četvrtinu ukupne obradive površine u Srbiji.

Kroz projekat je planirano uspostavljanje slične, profesionalne platforme koja bi obuhvatala čitavo poslovanje kompanije uz povezivanje sa kooperantima. Tržište AI-a u poljoprivredi vrtoglavo raste, kao i tržište poljoprivrednih platformi, za koje se procenjuje da će se udvostručiti do 2026. Tim se u inicijalnom periodu fokusira na region gde već postoji interesovanje za korišćenjem platforme među velikim poljoprivrednim firmama. Poslovni model je B2B (implementation fee + godišnja pretplata), kao i B2B2C - prodavanje platforme kooperantima velikih kompanija.


Pročitaj više

Br. glasova: 91

TREESURY

NFT za drveće kao crowdfunding za poljoprivredu

Treesury razvija poljoprivrednu crowdsourcing platformu za demokratizaciju investicija u poljoprivredne projekte, omogućujući malim investitorima da ulažu u projekte velike skale, koji su obično rezervisani za investitore sa dubljim džepom. Platforma omogućava jednostavne investicije u različite poljoprivredne proizvodnje, transparentno izveštavanje i diverzifikaciju portfolija kroz različite useve i geografske regione. Planiramo da tokenizujemo delove plantaže, a na prvom mestu lešnika. Ovakav pristup nam dozvoljava da oformimo sekundarno tržište i osiguramo likvidnost i transparentnost. Za investitore, ovo je prilika za pasivni prihod od pametnih plantaža, kojima upravljaju eksperti svetskog ranga.


Pročitaj više

Br. glasova: 298

VALUATOR

Softver za efikasnije upravljanje nabavkama

Planiranje, upravljanje, dinamika i kontrola nabavke su problemi sa kojima se susreće većina preduzeća. Proces nabavke se najčešće obavlja e-mailom, a svi podaci i uvid u narudžbine, izabrane dobavljače, cene, kvalitet i rokove najčešće se beleže samo na kompjuteru osobe zadužene za proces nabavke, što čini deljenje znanja komplikovanim jer ostali zaposleni ne mogu lako da dođu do ovih podataka i gubi se nepotrebno mnogo vremena u procesu unutrašnje komunikacije. Takođe, vlasnici i direktori sektora nemaju jednostavnu mogućnost analize nabavki i teško je da sagledaju potencijalne uštede u slučaju odabira najpovoljnije ponude.

Valuator je softver (SaaS - Softver as a Service) koji korisnicima omogućava efikasniju komunikaciju kompanija sa dobavljačima, kao alat koji na osnovu AI/ML (Artificial intelligence/Machine learning) tehnologija omogućava komparativnu analizu izvršenih nabavki, procenu ušteda u procesu nabavke, sugestije za nabolje dobavljače i mnoge druge benefite. Softver se nalazi na cloud-u, nema potrebe za instaliranjem na pojedinačne kompjutere i omogućava da svaku pojedinačnu nabavku vide svi u kompaniji, nalazi se na cloud-u. Pristup platformi se omogućava putem korisničkog naloga koji se jednostavno kreira. Korisnik putem platforme formira baze podataka sa dobavljačima, a u kasnijoj fazi će omogućiti da se koriste i podaci o ostalim dobavljačima koji su se sami prijavili u bazu, a sa kojima ranije nisu imali kontakt. Valuator takođe u potpunosti automatizuje proces nabavke, i pomoću veštačke inteligencije vlasnik/direktor dobija tačnu projekciju koliko može uštedeti na određenim nabavkama.

Tim je korisnik granta Fonda za inovacionu delatnost, kao i granta Skupštine grada Beograda, što im je omogućilo da razviju proizvod i otvore kancelariju u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Kroz StarTech program predviđen je dalji razvoj u domenu AI / ML modula, a prvi prihodi su očekivani 14 dana nakon puštanja Basic verzije. Potencijalno tržište čini blizu 700.000 kompanija u regionu, kao i 25.3 miliona kompanija u EU.  Za Valuator su najzinteresovanije kompanije iz građevinskog sektora i prerađivačke industrije.


Pročitaj više

Br. glasova: 37

VISUSPOT

Visuspot platforma

Visuspot donosi isplativu i laku AI platformu za efikasniju vizuelnu inspekciju proizvodnje u maloj i srednjoj proizvodnji i industriji. Mikro, male i srednje firme se bore da održe korak sa tehnološki naprednijim velikim kompanijama i da zadovolje stroge kvantitativne i kvalitativne zahteve u proizvodnji. Proizvodne kompanije širom sveta planiraju da više ulažu u automatizaciju nakon epidemije COVID-19. Takođe, povećana je potreba za automatizovanim osiguranjem kvaliteta jer je industrija shvatila njegov značaj u proizvodnim procesima. Veštačka inteligencija i detekcija grešaka na proizvodu zasnovana na mašinskom učenju mogu povećati produktivnost kontrole kvaliteta do 50%. Takvi sistemi mogu postići do 90% poboljšanja u odnosu na kontrolu ljudskim okom.

Visuspot platforma zasnovana je na veštačkoj inteligenciji i kombinuje softver i hardver za poboljšanje vizuelne inspekcije, uz mogućnost prilagođavanja ili obuke AI modela, kao i dizajniranja prateće hardverske infrastrukture poput kamera, svetla i industrijskih računara u skladu sa specifičnim potrebama korisnika. Puna podrška se nudi kroz edukaciju, konsalting i održavanje. Platforma takođe nudi usluge u oblaku na svojoj AI platformi, kao što su alati za obuku modela, resursi za računarstvo i skladištenje podataka i napredna analitika. Visuspot premošćuje tehnološki jaz i dovodi industriju 4.0 u mala i srednja preduzeća radi povećanja kvaliteta proizvoda i ukupnog kvaliteta.

Poslovni model zasnovan je na plasiranju proizvoda kao usluge i uspostavljanju partnerstva sa kompanijama za industrijsku automatizaciju i industrijskim sistem integratorima.


Pročitaj više

LOT 2: FINALISTI

Br. glasova: 83

AKVAPAN INŽENJERING

Mehatronički sistem za bolju kontrolu kvaliteta proizvoda

Akvapan Inženjering se bavi proizvodnjom plastičnih cevi za vodu, kanalizaciju, gasnu i poštansku instalaciju kao i navodnjavanje. Kroz StarTech program, firma želi da razvije specifičan sistem za unapređenje kontrole kvaliteta proizvoda, koji podrazumeva složen mehatronički sistem za ispitivanje otpornosti plastičnih cevi na udar, prema međunarodnim standardima za ispitivanje obodnom (Round-O-Clock) i stepenastom (Stair Case) metodom, koje omogućavaju ispitivanje uzoraka sa proizvodnih linija, i isklјučuje mogućnost nastanka veće količine škarta u procesu proizvodnje.

Trenutno na domaćem tržištu ne postoji takva mašina, i tim kroz StarTech projekat ima za cilj razvoj uređaja u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku, koji treba da zadovolјi sve neophodne kriterijume, kako u pogledu funkcionalnosti i dizajna, tako i sa stanovišta zaštite na radu, a po tehničkim karakteristikama treba da parira mašinama renomiranih evropskih i svetskih proizvođača. Ključna inovacija u odnosu na slične proizvode evropskih proizvođača ogleda se u tome što je planirano da se razvije namenski softver za uređaj / mašinu, dizajniran specijalno za Akvapan Inženjering, u koji treba da budu implementirani svi standardi (evropske norme) za ispitivanje svih proizvoda firme, kao i sve procedure koje bi obezbedile lako korišćenje mašine, tako da operater na mašini ne mora da ima nikakva specijalna predznanja i veštine, što je trenutno neophodno kod postojećih rešenja. Takav koncept omogućio bi i dodatno smanjenje troškova proizvodnje kroz smanjenje troškova lјudskih resursa, jer ne bi bilo potrebe za kvalifikovanim radnicima, što će pojednostaviti postupak kontrole kvaliteta .


Pročitaj više

Br. glasova: 41

ALFANUM

Sistem za automatsku transkripciju diktiranih medicinskih nalaza

Alfanum razvija projekat za primenu tehnologije prepoznavanja govora, odnosno automatskog pretvaranja govora u tekst, u svrhu diktiranja medicinskih nalaza i drugih medicinskih izveštaja na srpskom i srodnim južnoslovenskim jezicima, kroz sistem jednostavan za integraciju u postojeće informacione sisteme zdravstvenih ustanova. Kroz projekat će se povećati efikasnost rada lekara koji diktiraju medicinske nalaze i izveštaje, pri čemu je trenutna praksa da taj diktat ili zapisuje druga osoba, ili se on diktira u uređaj poput diktafona, pa se transkribuje naknadno. Ovaj pristup ima više nedostataka, uključujući angažovanje dve osobe, kašnjenje u izradi pisanog nalaza, kao i povećanu mogućnost greške jer osoba koja transkribuje nalaz često nema podjednako medicinsko znanje. 

Projektni tim je razvio softverski modul za izuzetno tačno prepoznavanje govora na medicinskom vokabularu, koji podržava i latinske izraze, kao i elemente poput skraćenica i mernih jedinica, tipično izazovne za prepoznavanje. Cilj projekta je da se razvijeni modul primeni u okvire postojećih klijentskih aplikacija koje se oslanjaju na zajednički server ili serverski centar unutar institucije. Na ovaj način lekari ne moraju raditi na hardverski zahtevnim računarima, jer se prepoznavanje govora (koje je izuzetno složen proces) može vršiti na serveru, što znatno pojeftinjuje realizaciju i olakšava široku primenu sistema, a takođe se izbegava rizik od ugrožavanja privatnosti pacijenta, koji bi postojao ako bi se koristila usluga prepoznavanja koju nudi neka treća strana.


Pročitaj više

Br. glasova: 414

ERDSOFT

Modifikacija sistema Trafify i lansiranje na međunarodno tržište

Erdsoft je tim koji svojim rešenjima nudi podršku malim, srednjim i velikim kompanijama u automatizaciji i digitalizaciji poslovnih ideja, razvoju i održavanju profitabilnog digitalnog poslovanja. Prepoznavši da tajna uspeha onlajn poslovanja, web prodavnice i biznisa više nije samo u reklami, estetskom izgledu, funkcijama sistema, već direktno proporcionalna stopi konverzije posetilac/kupac, tim je razvio automatizovani sistem Trafify koji pomaže kompanijama da bolje upoznaju svoje korisnike, i prilagođavaju proizvode i usluge postojećim i potencijalnim kupcima.

Trafify je OmniChannel Customer Engagement platforma, koji prati i uči navike i zainteresovanost posetilaca web stranice, uz dodatne automatizovane marketinške i prodajne funkcije. Na osnovu prikupljenih podataka, sistem grupiše posetioce u kategorije, i primenom posebne strategije za svaku grupu korisnika prikazuje relevantne sadržaje, i konvertuje posetioce u kupce. Sistem je razvijen i kompatibilan sa online prodavnicama u Srbiji, a kroz StarTech projekat tim ima za cilj da realizuje modifikaciju sistema tako da bude primenjiv u velikim web shop sistemima koji se koriste na međunarodnom tržištu.

 


Pročitaj više

Br. glasova: 275

GOLDEN BEE

Beeamond: uzgoj pčela u kućnim uslovima

Golden Bee donosi inovativan Beeamond sistem koji prvi put omogućava uzgoj pčela u kućnim uslovima i zatvorenom prostoru. Beeamond se sastoji od pčelinje košnice napravljene od providnog klirita, i pomoćnih elemenata dizajniranih tako da pružaju mogućnost sakupljanja meda, polena i propolisa, kao i mogućnosti inhalacije pčelinjim vazduhom i terapije pčelinjim otrovom. Trenutno na tržištu, od svih poznatih rešenja i zavedenih pronalazaka, ne postoji mogućnost prikupljanja i konzumacije pčelinjih proizvoda bez otvaranja košnice, korišćenja dodatne opreme i nadimljavanja pčela, što nije izvodljivo u kućnim ili drugim zatvorenim prostorima. 

Celokupna apitehnika prilagođena je uslovima zatvorenog prostora tako da je moguće sprovesti sve mere od naseljavanja i donaseljavanja (kolonizacije) samog sistema pčelinjim biološkim materijalom, dodavanja pčelinje matice, prihranjivanja zajednice i celokupnog održavanja bez kontakta i narušavanja rada i funkcije jednog pčelinjeg društva. Sistem donosi trostruke benefite:

1) zdravstveni - prikupljanje pčelinjih proizvoda (med, polen, propolis) i apiterapija (kućna aplikacija pčelinjeg otrova i mogućnost inhalacije pčelinjim vazduhom)
2) polinacija - podstiče se naseljavanje pčela čime se podstiče oprašivanje biljaka što indirektno ima veliki uticaj na lokalni ekosistem i održavanje biodiverziteta.
3) pomoć u smanjenju ugroženosti pčela - upotrebom Beeamond sistema mogu se čuvati različite rase pčelinjih zajednica i tako utičemo na rasprostranjenost pčela i njihovo očuvanje usled ugroženosti (CCD sindrom).


Pročitaj više

Br. glasova: 13

LAVIEFARM

NeoPill

Sve osobe koje nose fiksne proteze imaju dodatne poteškoće u održavanju oralne higijene. Čišćenje zuba ispod bravice je složeno, bolno i nepraktično u javnim prostorima. Čestice hrane se lako zaglave u prostoru između žica i zuba, i mnoge oblasti ostaju nedostupne za čišćenje. Kada se fikisna proteza konačno skine, posle tretmana koji u proseku traje oko 24 meseca, zubi su bolje postavljeni, ali je daleko veća verovatnoća da će pacijenti imati karijes i degradaciju zuba, a krivac za to su bakterije koje se brzo razmnožavaju u ustima ljudi koji nose proteze. Naše rešenje je efikasan dodatak fiksnim protezama koji omogućava nosiocima da eliminišu ogromnu većinu bakterija na svojim zubima za samo nekoliko sekundi bez potrebe za pranjem zuba. Proizvod je mali metalni uređaj u obliku kapsule koji korisnik jednostavno pričvrsti na žicu svojih proteza kada želi da ukloni bakterije iz usta. Uređaj zatim oslobađa savršeno bezbedan jonski odgovor koji traje 30 sekundi i neutrališe bakterije, nakon čega korisnik uklanja uređaj i stavlja ga u njegov mali UV kontejner za dezinfekciju i skladištenje.


Pročitaj više

Br. glasova: 54

SMART WATERING SOLUTIONS

Predikcija mraza i testiranje algoritma u voćnjacima

Poljoprivrednici često nemaju precizne informacije koje im pomažu u donošenju odluka kada i koliko je potrebno navodnjavati pojedinačne kulture. Dugogodišnje iskustvo ukazuje da oslanjanje na proračun režima navodnjavanja kroz vodni bilans i evapotranspiraciju nije dovoljno precizno, jer vizuelno posmatranje ne otkriva precizno da li su biljke previše vlažne ili zagušene velikom količinom vode, što na kraju dovodi do redukovanih prinosa. Sa ovim problemom se po proceni globalno suočava 10.000.000 voćara koji koriste navodnjavanje kap po kap. Svako od njih troši 90 sati mesečno na upravljanje navodnjavanjem, ili oko 1000€ mesečno na konsultante koji ih savetuju kada i koliko da navodnjavaju, i radnike koji ručno upravljaju navodnjavanjem.

Smart Watering donosi rešenje kao digitalni konsultant za navodnjavanje, automatizovani operater i analitičar, dostupan 24/7/365, koji omogućava pametno i bezbrižno navodnjavanje pomoću uređaja na terenu i mobilne aplikacije. Smart Watering je namenjen prvenstveno za daljinsko upravljanje navodnjavanjem, ali senzori i tehnologija omogućuju i proces fertigacije – odnosno istovremenog doziranja vode i đubriva. Sistem dopunjuje postojeće sisteme za merenje, jer putem senzora u polju meri pH i EC vrednosti, kao i vlažnost zemljišta. Sa uređajima i senzorima na terenu koji su povezani sa aplikacijom u Cloud-u, Smart Watering pomaže uzgajivačima da pametnije odlučuju i da proces obavljaju sa distance, dok oni svoje vreme posvećuju drugim operacijama na farmi. Pored toga, kroz optimizovanu potrošnju vode, Smart Watering štedi 405 litara vode po hektaru – količinu vode koja pokriva godišnju potrošnju vode za 2 prosečna evropska domaćinstva.  U ovom trenutku preko 80 kompanija u Srbiji i regionu koristi osnovnu verziju proizvoda.

Smart Watering je 2016. pobedio na nacionalnom takmičenju Future Agro Challenge i tako dobio šansu da predstavlja Srbiju na svetskom finalu u Južnoj Africi. U 2017. godini dobili smo priznanje za preduzetništvo na takmičenju Youth Heroes u organizaciji Exit fondacije i NIS-a. Kroz StarTech projekat, tim ima za cilj da nabavi laboratorijsku opremu za razvoj hardvera, SENSE uređaje za testiranje algoritma u polju i konsultantsku podršku za tumačenje rezultata i organizaciju ogleda.


Pročitaj više

Br. glasova: 13

SOLAGRO SMART RECYCLING

Bežični pamenti sistem za validaciju i prikupljanje ambalažnog otpada

Solagro Smart Recycling je srpski startap koji se bavi razvojem inovativnih sistema za sakupljanje ambalažnog otpada. Tim je prvi startap u regionu koji je implementirao svoj pametni sistem za sakupljanje iskorišćene ambalaže u loyalty program jednog od najvećih trgovinskih lanaca na Balkanu, Mercator S, u formi vaučera koji se mogu iskoristiti u maloprodajnim objektima.

Kroz StarTech projekat, tim želi da razvije bežični mobilni sistem za sakupljanje i validaciju ambalažnog otpada na festivalima, događajima i sportskim manifestacijama kao i isplatu depozitne vrednosti/ EPR podsticaja u digitalnom obliku korisnicima nezavisno od toga u kojoj se zemlji nalaze. Tim u novoj fazi svog rada želi da primeni svoj sistem na velikim svetskim festivalima i događajima na otvorenom koji do sada nisu bili uključeni u konvencionalne depozitne sisteme sakupljanja ambalaže zbog skupe i robusne infrastrukture koju zahtevaju. Osnovne prednosti u odnosu na postojeće konvencionalne sisteme su veći obuhvat lokacija za primenu, veći obuhvat pakovanja, jedinstven sistem kodiranja u cilju sprečavanja prevara, značajno niža cena po jedinici proizvoda. 


Pročitaj više

Br. glasova: 55

VIS HEALTH

Smart Pet Toothbrush

VisHealth razvija inovativnu pametnu četkicu za kućne ljubimce, baziranu na originalnom principu sakupljanja bakterija korišćenjem blage elektrolize, sa pratećom mobilnom aplikacijom i jedinstvenim skupom funkcionalnosti koje efikasno smanjuju nakupljanje zubnog kamenca, ali bi pretstavljale i ekonomičnije rešenje za skupe veterinarske procedure. 

Ideja za projekat naslanja se na iskustvo tima u plasmanu jonskih četkica za zube za ljude, koje tim distribuira iz Japana u 23 zemlje Evrope, i iskazanu potrebu korisnika za sličnim proizvodom namenjenim njihovim kućnim ljubimcima, kojim bi se uklanjale bakterije i plak bez paste i donela ekološka prednost promenljivih glava (po uzoru na Gillettte model poslovanja). Na osnovu istraživanja tržišta, procenjuje se da 80% pasa (oko 60 miliona u Evropi i SAD) ima izražen parodontaln problem pre treće godine života, a da je to posebno često među manjim rasama koje su i najpopularnije. Na početku nema izraženih spoljašnjih znakova ili simptoma nema, ali kada bolesti desni uznapreduju pojavljuju se hronični bolovi, erozija zuba, ispadanje, kao i ceo niz bolesti unutrašnjih organa koje su posledica ulaska bakterija u krvni tok psa. Nakon zapostavljene higijene usta psa, čišćenje kamenca je moguće obaviti jedino kroz skupi tretman (do $400 u zemljama EU) u veterinarskoj klinici i to pod opštom anestezijom.

Tim VisHealth donosi rešenje kroz u vidu pametne četkice koja funkcioniše po principu blage elektrolize, sa nizom funkcionalnosti poput promenljive glave, filamenata sa različitim ukusima, tajmera, ergonomski oblikovane drške i NFC taga za povezivanje sa aplikacijom na dodir. Pored smanjenjog nakupljanja zubnog kamenca, pametna četkica bi donela i velike uštede kao alternativa skupim veterinarskim procedurama. 

Tim je do sada obezbedio najveći grant Fonda za inovacionu delatnost (Program saradnje nauke i privrede), kao i narudžbine za prvih 10.000 jedinica proizvoda Smart Pet Toothbrush.


Pročitaj više

LOT 3: FINALISTI

Br. glasova: 393

3F-FIT FABRICANDO FABER

MotiWalk: uređaj za rehabilitaciju hoda

Intenzivno vežbanje pravilnog hoda je prioritet u rehabilitaciji pojedinaca nakon povrede ili bolesti centralnog ili perifernog nervnog sistema. Najčešći uzrok nemogućnosti hoda je moždani udar (šlog) koji rezultuje delimičnim ili potpunim oduzimanjem jedne strane tela (hemiplegija). Većini osoba sa hemiplegijom potrebna je pomoć u držanju dok stoje na paralizovanoj nozi, kao i kada zamahuju tom nogom. U skoro svim slučajevima ovu pomoć u ranoj fazi vežbe hodanja pruža terapeut, što je za njega veoma fizički zahtevno, često ne rezultuje pravilnim hodom pacijenta i ograničeno je na kratke terapijske sesije i kratak period rehabilitacije do otpuštanja iz ustanove. Ljudi sa hemiplegijom teško održavaju redovnu fizičku aktivnost nakon napuštanja rehabilitacionog centra. Međutim, ova aktivnost je od vitalnog značaja jer sprečava gubitak mišićne mase i doprinosi izgradnji snage i izdržljivosti, promoviše cirkulaciju krvi što smanjuje učestalost sekundarnih komplikacija povezanih sa paralizom i omogućava dalji napredak u oporavku funkcije hoda. U Evropskoj Uniji svake godine 1.2 miliona ljudi doživi šlog a samo u Srbiji se registruje 25.000 slučajeva godišnje. Uspostavljanje pravilne funkcije hoda je glavni prioritet nakon šloga.

Kroz StarTech projekat, Fabricando Faber želi da podstakne povećanje kapaciteta za hodanje pomoću hibridnog sistema za pomoć pri hodanju MotiWalk koji omogućava pravilan hod bez podrške telesne težine rukama (ograda, paralelna šipka, štake itd.). MotiWalk će kontrolisati kretanje paralizovane/paretične noge zamenom izgubljene sposobnosti kontrakcije mišića neuroprotezom koju pokreće veštačka inteligencija, koja se sastoji od funkcionalne električne stimulacije (FES) i egzoskeleta sa elastičnim aktuatorima. Cilj je da u okviru StarTech projekta razvije inovativni proizvod do nivoa TRL 7,  i da uz razvoj kratkoročnog prototipa u operativnom okruženju dovede do srednjeročne proizvodnje finalnog proizvoda, i omogući izvoz proizvoda najpre u zemlje EU a zatim u SAD i druge zemlje sveta.


Pročitaj više

Br. glasova: 1706

COMING

AgAR – Univerzalni autonomni poljoprivredni robot

Coming – Computer Engineering (CCE) posluje u IT sektoru od 1991, a prepoznavši trend ekspanzije poljoprivrednih robota, sa procenjenom stopom rasta i do 34.4%, CCE je počeo da radi na proširenju portfolija u ovom smeru.

Uz pomoć Inovacionog fonda Republike Srbije, CCE je uspešno razvio sistem RobotShepherd do TRL6, a trenutno radi na njegovom daljem razvoju do TRL9. Takođe, uz pomoć IF fonda, CCE razvija Univerzalni autonomni poljoprivredni robot (AgAR), koji koristi robotsku UGV platformu (obuhvaćena RobotShepherd patentnom prijavom). Za razliku od konkurencije, AgAR je pogodan za upotrebu i na manjim gazdinstvima, i ima mogućnost dodavanja funkcionalnih modularnih dodataka za obavljanje željenih operacija. CCE je započeo aktivnosti komercializacije poljoprivrednih robota, sa idejom prodaje AGaR platforme drugim biznisima za dalji razvoj funkcionalnih dodataka i prodaju krajnjim kupcima. CCE je postao član agROBOfood mreže, kako bi lakše stupio u kontakt sa potencijalnim kupcima robota.

Kroz StarTech projekat, CCE planira da unapredi marketing i plasman robota, razvojem jednog priključnog dodatka za demonstraciju koji bi omogućio promociju i demonstraciju rada AGaR robota u realnim uslovima. Tim je pre svega usmeren na komercijalizaciju robota na izvoznom tržištu, i planira učešće na AGRITECHNICA 2023 sajmu u Hanoveru koji okuplja blizu 3.000 izlagača i 450.000 posetilaca


Pročitaj više

Br. glasova: 170

EM ANALYTIC SOLUTIONS

AISalesRocket

Cilj projekta je razvoj i komercijalizacija jedinstvenog proizvoda za optimizaciju prodaje i marketinga u B2C (prodaja ka krajnjim potrošačima) industrijama (e.g. retail segmenti u telekomu, bankarstvu, osiguranju). Proizvod „AISalesRocket“ za upravljanje životnim ciklusom korisnika (CLV) doprinosi značajnom unapređenju poslovnih performansi klijenta kroz rast prodaje i vrednosti po transakciji, smanjenju troškova akvizicije novih korisnika, postizanju većeg zadovoljstva postojećih korisnika, podizanju produktivnosti zaposlenih i, sveukupno, efikasnijem donošenju odluka na različitim nivoima organizacije. Proizvod će biti modularan i sadržaće aplikaciju za optimizaciju prodajne ponude u odabranim dimenzijama kupac/proizvod/prodajni kanal/način komunikacije/cena i omni-channel aplikaciju za aktivno upravljanje prodajnim kampanjama na osnovu poslednjih raspoloživih podataka i modelskih preporuka. Aplikacija za optimizaciju je zasnovana na modelima objašnjive veštačke inteligencije (AI) razvijenih/modifikovanih za potrebe ovog projekta, što predstavlja jednu od ključnih tehnoloških inovacija. Proizvod je plug and play tip rešenja koje omogućava punu automatizaciju tokova podataka i modelskih informacija sa drugim aplikacijama klijenta. Proizvod je takođe skalabilan i namenjen brzoj implementaciji u više industrija. Multi-industrijska namena proizvoda istovremeno omogućava automatsku diversifikaciju rizika povezanih sa ulaganjem u proizvod koje ne zavisi od tražnje u isključivo jednoj industriji. Projekat predstavlja novi proizvod za tržište i za naš portfolio, koji se naslanja na bogato poslovno i naučno i iskustvo članova tima, kao i na uspešnu komercijalizaciju prethodno razvijenog alata za optimizaciju prodaje u B2B industriji koji se trenutno implementira u jednoj od najvećih evropskih (i globalnih) kompanija iz fast-moving-consumer-good (FMCG) industrije. Projekat će se realizovati kroz jasno definisane tri faze: i) dizajn i razvoj MVP rešenja; ii) finalizacija proizvoda i pronalaženje prvih klijenata; iii) komercijalizacija i internacionalizacija proizvoda.


Pročitaj više

Br. glasova: 41

SOFTECH SOLUTIONS

Brand Care (AI)

BRAND CARE (AI) je softversko rešenje koje offline kupovinu pretvara u digitalnu tačku konktata sa kupcem. Nakon razvoja Digital Spark™ softvera za digitalnu transformaciju prodaje u objektima, višegodišnje iskustvo u njegovoj primeni donelo je zaključak da u postojećem lancu prodaje, proizvođači nemaju adekvatne alate za upravljanje postprodajnim aktivnostima. Softech Solutions u razvoju novog rešenja koristi veštačku inteligenciju prilikom kupovine proizvoda u cilju pružanja jedinstvenog korisničkog iskustva u postprodajnim uslugama, i proizvodom želi da omogući kompanijama potpuno novi način komunikacije sa kupcima koristeći sve prednosti veštačke inteligencije i mašinskog učenja u kreiranju interaktivnih digitalnih računa. Mesto prodaje i račun su izvor značajnog broja podataka. BRAND CARE (AI) obrađuje sakupljene podatke i mašinskim učenjem izvodi zaključke relevantne za korisnika i proizvođača proizvoda u cilju podsticanja dodatnog angažovanja korisnika. Zajedno sa Digital Spark™ (fintech-SaaS-B2B), deo je digitalnog omnichannel (B2B2C) rešenja koji je namenjen proizvođačima, brendovima i njihovim distributerima.


Pročitaj više

Br. glasova: 212

SONECO

Zaštita poslovne digitalne infrastrukture na bazi AI

Firma Soneco je više godina posvećena razvoju visoko tehnološkog softverskog rešenja specijalizovanog za monitoring performansi i analizu rada IKT infrastruktura - NetVizura (www.netvizura.com). Sistem se bazira na prikupljanju, obradi, analizi i arhiviranju velike količine podataka (big-data), vizualizaciji rezultata i obaveštavanju o detektovanim operativnim problemima. NetVizura se razvija sopstvenim finansijskim sredstvima od prodaje i održavanja proizvoda kod renomiranih domaćih kompanija i ustanova, kao i kod sve većeg broja stranih klijenata širom sveta. Najnovija istraživanja ostvarena kroz saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu ukazuju da se primenom dodatnih statističkih metoda i opsežnije analize bazirane na veštačkoj inteligenciji (AI), prikupljeni podaci mogu dodatno iskoristiti i za pravovremeno i pouzdano otkrivanje pretnji za digitalnu bezbednost, odnosno sigurnosnih napada (cybersecurity attacks).

Cilj projekta je da se kroz saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom primeni inovativno rešenje, koje je kroz istraživački rad već verifikovano u formi laboratorijskog prototipa, i time realizuje novi proizvod koji će NetVizura ponudu da proširi i na segment rešenja za ostvarivanje digitalne zaštite. Za ovim postoji izražena potreba na tržištu, koja je potvrđena kod postojećih domaćih i stranih korisnika. Novi proizvod u domenu digitalne bezbednosti bi holistički upotpunio postojeće rešenje u domenu monitoringa i to uz sinergijski efekat, jer se pored unapređenja prodaje novog proizvoda očekuje i povećana prodaja postojećih proizvoda.


Pročitaj više

Br. glasova: 2550

SYNCIT GROUP

Athena Search Engine za eCommerce platforme

Uspešnost eCommerce platformi kao dominantnih kanala prodaje najviše zavisi od kvaliteta Search Engine-a i dodatnih naprednih mogućnosti koje isti pruža. Syncit je prepoznao ovakvu potrebu i razvio sopstveni Athena Search Engine SaaS proizvod, koji je nakon razvoja komercijalizovan i dokazao se kao uspešan.

U narednoj fazi razvoja, softver se nadograđuje uz napredne funkcionalnosti, uvođenjem koncepta AI analitike nad poslovnim podacima. AI analizira velike količine poslovnih podataka, poput onih o proizvodima, korišćenju vebsajta i ponašanju korisnika, generiše modele ponašanja korisnika, upoređuje ih sa trenutnim podacima na platformi i omogućava najoptimalniji prikaz podataka za korisnika.


Pročitaj više

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech