VALUATOR

  VALUATOR

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Softver za efikasnije upravljanje nabavkama
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Zvezdara
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Planiranje, upravljanje, dinamika i kontrola nabavke su problemi sa kojima se susreće većina preduzeća. Proces nabavke se najčešće obavlja e-mailom, a svi podaci i uvid u narudžbine, izabrane dobavljače, cene, kvalitet i rokove najčešće se beleže samo na kompjuteru osobe zadužene za proces nabavke, što čini deljenje znanja komplikovanim jer ostali zaposleni ne mogu lako da dođu do ovih podataka i gubi se nepotrebno mnogo vremena u procesu unutrašnje komunikacije. Takođe, vlasnici i direktori sektora nemaju jednostavnu mogućnost analize nabavki i teško je da sagledaju potencijalne uštede u slučaju odabira najpovoljnije ponude.

  Valuator je softver (SaaS - Softver as a Service) koji korisnicima omogućava efikasniju komunikaciju kompanija sa dobavljačima, kao alat koji na osnovu AI/ML (Artificial intelligence/Machine learning) tehnologija omogućava komparativnu analizu izvršenih nabavki, procenu ušteda u procesu nabavke, sugestije za nabolje dobavljače i mnoge druge benefite. Softver se nalazi na cloud-u, nema potrebe za instaliranjem na pojedinačne kompjutere i omogućava da svaku pojedinačnu nabavku vide svi u kompaniji, nalazi se na cloud-u. Pristup platformi se omogućava putem korisničkog naloga koji se jednostavno kreira. Korisnik putem platforme formira baze podataka sa dobavljačima, a u kasnijoj fazi će omogućiti da se koriste i podaci o ostalim dobavljačima koji su se sami prijavili u bazu, a sa kojima ranije nisu imali kontakt. Valuator takođe u potpunosti automatizuje proces nabavke, i pomoću veštačke inteligencije vlasnik/direktor dobija tačnu projekciju koliko može uštedeti na određenim nabavkama.

  Tim je korisnik granta Fonda za inovacionu delatnost, kao i granta Skupštine grada Beograda, što im je omogućilo da razviju proizvod i otvore kancelariju u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Kroz StarTech program predviđen je dalji razvoj u domenu AI / ML modula, a prvi prihodi su očekivani 14 dana nakon puštanja Basic verzije. Potencijalno tržište čini blizu 700.000 kompanija u regionu, kao i 25.3 miliona kompanija u EU.  Za Valuator su najzinteresovanije kompanije iz građevinskog sektora i prerađivačke industrije.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech