BRIGHT SIGNAL

  BRIGHT SIGNAL

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Bright Signal
  • Oblast poslovanja
   Industrija gume i plastike
  • Sedište
   Niš
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Bright Signal je AI platforma za upravljanje i analizu podataka iz mašina i alata, koja pruža precizne podatke o stanju alata, predviđa zastoj mašina, sakuplja i analizira podatke sa svih mernih stanica na jednom mestu. Loše strategije održavanja mašina i stavljanje delova mašine van upotrebe radi servisiranja mogu značajno smanjiti proizvodni kapacitet postrojenja, i dovode do izgubljenog vremena proizvodnje. Bright Signal donosi mogućnost predviđanja potrebe za servisiranjem, i ima viziju da postane lider u Industriji 4.0, kreiranjem inovativnih proizvoda koji će nadograditi trenutne operativne kapacitete fabrika i povećati im produktivnost i profitabilnost.

  Kroz StarTech projekat, tim ima za cilj nabavku opreme neophodne za izradu MVP prozivoda, što uključuje senzore koji će se nalaziti u IoT uređaju za prikupljanje podataka sa mašina, merne instrumente, konfiguraciju gateway-a namenjenog industrijskim uslovima, izradu web aplikacije sa korisničkim interfejsom i zakup cloud servisa. Planirana je validacija proizvoda najpre u industriji brizganja plastike, a u daljoj fazi razvoja planirano je proširenje i na sve ostale grane ove industrije. 

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech