Konkurs 2024

NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris, pozivaju startape, preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSPP) i sve one koji imaju inovativne biznis ideje, da se u periodu od 15. aprila do 31. maja 2024. prijave za StarTech program podrške inovacijama!

U okviru četvrtog godišnjeg konkursa, kandidati mogu da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva u vrednosti do 50.000 dolara, kao i Program ubrzanog razvoja (Soft Acceleration Program), koji ima za cilj da biznisima pomogne u prilagođavanju proizvoda za tržište, pronalaženju investitora i korisnika. 

 

3.png
 
  • Korisnici: Preduzetnici i biznisi koji su registrovani od 01.01.2015. godine, a ne kasnije od 31.12.2023. godine. 
  • Namena: Razvoj inovacija - implementacija ili komercijalizacija
  • Vrednost grantova: do 50,000 dolara, uz minimalno 20% finansijskog učešća korisnika granta.
3.png
 
  • Korisnici: Preduzetnici i biznisi koji su registrovani od 01.01.2015. godine, a ne kasnije od 31.12.2023. godine. 
  • Sadržaj: Obuke i mentorska podrška, podrška u izradi pitching materijala i njihovo plasiranje na online platformama, mogućnost učešća na targetiranim događajima za povezivanje startapa i investitora i međunarodnim sajmovima i izložbama, privilegovan pristup uslugama Pop-up Export Hub-a i drugo.

 

Nakon prve tri godine programa, tokom kojih je podrška u većoj meri bila usmerena na inovacije u ranoj fazi razvoja, aktivnosti podrške nastavljamo sa većim fokusom na projekte većeg nivoa spremnosti za izlazak na domaća i strana tržišta investicija, proizvoda i usluga - u odnosu na ranije godine, program nije namenjen neformalnim timovima i projektima koji nisu započeli razvoj proizvoda

 KAKO DA SE PRIJAVIM? 

Preuzmite:
Vodič za aplikante

Program grantova: Aneks I: Biznis plan Aneks II: Radna biografija
Program ranog razvoja: Aneks III: Informacije o poslovanju za SAP programAneks II: Radna biografija

Upoznajte se sa detaljnim pravilima učešća kroz Vodič za aplikante i konkursnom dokumentacijom koju je potrebno da pripremite pre popunjavanja prijave. Svi zainteresovani treba da popune onlajn prijavni formular, prilože biznis plan u predviđenom formatu i prateću dokumentaciju najkasnije do 31. maja 2024. u 18.00h.

Na konkurs se mogu prijaviti registrovani biznisi ili timovi u osnivanju, koji su u obavezi da se formalno registruju ukoliko budu izabrani za korisnike sredstava.

 STRUČNA PODRŠKA 

Za kandidate kojima je bila potrebna pomoć u pripremi biznis plana kao uslova za prijavu, i ove godine bila je otvorena mogućnost prijave za stručnu podršku u pripremi biznis plana za prijavu za finansijsku podršku, do 15. maja u 18:00h. Sve kandidate koji su se prijavili za podršku kontaktiraće stručni tim StarTech-a.

 POKRENI PRIJAVU >> 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech