Inovacije pokreću nacije

Preuzmite:

Vodič kroz podsticajne mere za inovatore

PPT Poreske olakšice za inovatore

Robot trougao levo.pngInovacije menjaju način života i poslovanja, povećavaju produktivnost i pozitivno utiču na ekonomski rast, na globalnom i na nivou zemalja. Zato kažemo da inovacije pokreću nacije – a šta pokreće inovacije?

U proteklim godinama, u Srbiji su učinjeni brojni pozitivni pomaci ka boljem okruženju za inovacije. Uvedene su poreske olakšice za lakše zapošljavanje, angažovanje povratnika, bolji poreski tretman učešća u kapitalu, osnovane su organizacije koje pružaju sistemsku podršku, i inicirani brojni programi podrške od strane države i privatnih organizacija koji inovatorima nude stručnu i finansijsku podršku na njihovom razvojnom putu.

Uz podsticajne mere, ključna tema za razvoj inovacija je saradnja, i kroz kampanju Inovacije pokreću nacije pokrenut je niz diskusija sa državom, korporacijom, startapima, naučnim institucijama, kako bi se sagledali najbolji mehanizmi da zajedničkim naporima inovacije učinimo motorom ekonomskog razvoja u našoj zemlji.

STRUČNE DISKUSIJE

U okviru kampanje održana su četiri okrugla stola u četiri grada:

 PORESKE OLAKŠICE 

Inovatorima u Srbiji na raspolaganju stoji set poreskih olakšica koje pomažu u smanjivanju troškova započinjanja poslovanja, zapošljavanja kvalifikovane radne snage, ulaganja u inovacije i inovativne biznise kao i zaštite prava intelektualne svojine.

Pročitajte više o dostupnim poreskim olakšicama:

  1. Oslobođenje od poreza i doprinosa na zarade osnivača inovacionog društva
  2. Podsticaj za zaposlene koji su angažovani na R&D projektima
  3. 70% umanjena osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje mladih povratnika
  4. 70% manja osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca
  5. Unapređen poreski tretman učešća zaposlenih u kapitalu 
  6. Poreski kredit 30% za investiranje u startape
  7. Poreski kredit za ulaganja u alternativne investicione fondove
  8. IP box
  9. R&D odbitak

Sve informacije mogu se pronaći i u Vodiču o poreskim podsticajima za inovatore, kao i putem Viber četbota Srbija stvara mogućnosti.

 INOVACIONA INFRASTRUKTURA I RESURSI 

robot krug.pngZa pomoć prilikom pokretanja biznisa, kao i za dalje razvijanje poslovanja, inovatori se mogu informisati i obratiti organizacijama podrške ili stručnim organizacijama.

4 naučno-tehnološka parka: Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, i Mind park u Kragujevcu.

24 startap i smart city centara: Pružaju mladim preduzetnicima „co-working“ prostor, omogućavaju pristup stručnoj, mentorskoj, pravnoj, savetodavnoj i logističkoj podršci za pokretanje i vođenje biznisa, i na taj način stvaraju uslove za razvoj startap zajednice.

27 poslovnih inkubatora: Postoji mnogo oblika inkubatora, a svima zajedničko jesu usluge i infrastrukturna, finansijska, organizaciona, tehnička i stručna podrška osnivačima kako bi što efikasnije započeli poslovanje. 

16 regionalnih razvojnih agencija: Pružaju informacije, savetovanje i mentoring u vezi sa započinjanjem poslovanja, izvorima finansiranja, programima podrške, inovacijama, standardima kvaliteta, pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama. 

38 naučnih i 35 naučnoistraživačkih instituta: Instituti koji se bave istraživanjima u domenu tehničkih, tehnoloških, bioloških, medicinskih nauka, sa 12.000 istraživača, sa kojih potiču i spin-off / spin-out kompanije koje se bave inovacijama.

Centar za 4. industrijsku revoluciju Svetskog ekonomskog foruma: Osnovan od strane Vlade Srbije i Svetskog ekonomskog foruma kao prvi centar ovakvog tipa na Balkanu i treći u Evropi, koji spaja nauku, privredu i medicinu, sa idejom da pomogne da se znanja u nauci iskoriste za razvoj privrede i kako bi se Srbija pozicionirala u svetu kao izvoznik pameti i inovacija. Dve prioritetne oblasti centra su biotehnologija i veštačka inteligencija u zdravstvu.

Bio4 Kampus (očekivan početak izgradnje 2023): Predstavljaće jedinstveni nacionalni centar, koji će integrisati četiri ključne Bio oblasti: biomedicinu, bioinformatiku, biotehnologiju i biodiverzitet. Kampus će integrisati visokoškolske ustanove – Biološki, Farmaceutski fakultet, katedru za bioinženjering sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, osam nacionalnih istraživačkih instituta i naučno-tehnološki park sa predstavništvima privrede i privatnog sektora. 

Potražite kontakt informacije organizacija podrške u Vodiču kroz podsticajne mere za inovatore.

robot krug desno.png PROGRAMI PODRŠKE 

Pored poreskih olakšica, inovatorima na raspolaganju stoje različiti programi podrške koji im pružaju priliku da dođu do finansiranja u vidu bespovratnih sredstava ili kredita, a često obuhvataju i pružanje različitih stručnih i savetodavnih usluga koje pomažu daljem razvoju poslovanja.

Informacije o aktuelnim programima podrške možete pronaći na sajtu www.preduzetnistvo.gov.rs

 

Državni programi

PROGRAM RANOG RAZVOJA
www.inovacionifond.rs

PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA
www.inovacionifond.rs

PROGRAM ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE
www.inovacionifond.rs

PROGRAM AKCELERACIJE KATAPULT
www.katapult-akcelerator.rs

STARTAP PROGRAM
www.fondzarazvoj.gov.rs 

 

 

Privatni programi

STARTECH GRANT PROGRAM
www.startech.org.rs

RAISING STARTS
www.ntpark.rs 

NINJA AKCELERATOR
www.dsi.rs/ninja 

FOUNDER INSTITUTE SERBIA AKCELERATOR
www.fi.co 

PREDUZMI IDEJU
www.preduzmi.rs  

 

 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech