EM ANALYTIC SOLUTIONS

  EM ANALYTIC SOLUTIONS

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   AISalesRocket
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Zvezdara
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Cilj projekta je razvoj i komercijalizacija jedinstvenog proizvoda za optimizaciju prodaje i marketinga u B2C (prodaja ka krajnjim potrošačima) industrijama (e.g. retail segmenti u telekomu, bankarstvu, osiguranju). Proizvod „AISalesRocket“ za upravljanje životnim ciklusom korisnika (CLV) doprinosi značajnom unapređenju poslovnih performansi klijenta kroz rast prodaje i vrednosti po transakciji, smanjenju troškova akvizicije novih korisnika, postizanju većeg zadovoljstva postojećih korisnika, podizanju produktivnosti zaposlenih i, sveukupno, efikasnijem donošenju odluka na različitim nivoima organizacije. Proizvod će biti modularan i sadržaće aplikaciju za optimizaciju prodajne ponude u odabranim dimenzijama kupac/proizvod/prodajni kanal/način komunikacije/cena i omni-channel aplikaciju za aktivno upravljanje prodajnim kampanjama na osnovu poslednjih raspoloživih podataka i modelskih preporuka. Aplikacija za optimizaciju je zasnovana na modelima objašnjive veštačke inteligencije (AI) razvijenih/modifikovanih za potrebe ovog projekta, što predstavlja jednu od ključnih tehnoloških inovacija. Proizvod je plug and play tip rešenja koje omogućava punu automatizaciju tokova podataka i modelskih informacija sa drugim aplikacijama klijenta. Proizvod je takođe skalabilan i namenjen brzoj implementaciji u više industrija. Multi-industrijska namena proizvoda istovremeno omogućava automatsku diversifikaciju rizika povezanih sa ulaganjem u proizvod koje ne zavisi od tražnje u isključivo jednoj industriji. Projekat predstavlja novi proizvod za tržište i za naš portfolio, koji se naslanja na bogato poslovno i naučno i iskustvo članova tima, kao i na uspešnu komercijalizaciju prethodno razvijenog alata za optimizaciju prodaje u B2B industriji koji se trenutno implementira u jednoj od najvećih evropskih (i globalnih) kompanija iz fast-moving-consumer-good (FMCG) industrije. Projekat će se realizovati kroz jasno definisane tri faze: i) dizajn i razvoj MVP rešenja; ii) finalizacija proizvoda i pronalaženje prvih klijenata; iii) komercijalizacija i internacionalizacija proizvoda.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech