O PROJEKTU

Preuzmite brošuru:

StarTech: Od inovacija do zvezda
StarTech: Innovation aiming for the stars

StarTech program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća deo je trogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED a finansira kompanija Philip Morris. Cilj projekta je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije u digitalnu i pružanje podrške u vidu sredstava i ekspertize, rada na unapređenju uslova za podsticanje inovacija i promocije domaćih inovativnih biznisa.

 Direktna finansijska i ekspertska podrška privatnim kompanijama 

Domaća mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu samostalno ili u saradnji sa fakultetima i istraživačkim centrima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosu od 15.000 do 100.000 dolara za ulaganje u digitalnu transformaciju svog biznisa, istraživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Planirana su tri javna poziva i dodela okvirno 100 grantova, kao i vaučera za 1.000 sati ekspertske podrške u oblasti poslovnog planiranja, marketinga i dizajna, pravne usluge, savetovanje u oblasti intelektualne svojine, sertifikacija i dr.

 Reforme za bolje uslove inovativnog poslovanja 

Projekat podstiče dijalog i koordinaciju inicijativa javnog i privatnog sektora radi unapređenja inovacionog ekosistema kroz Laboratoriju inovativnih javnih politika koja je formirana u okviru NALED-a. Laboratorija će pružiti analitičku osnovu za planiranje reformi i stvaranje uslova za ubrzani razvoj privrede i očuvanje kreativnog potencijala u zemlji. 

 Promocija inovacija, inovatora i Srbije kao investicione destinacije 

Pružanje šire podrške reformama poslovnog okruženja, kao i promocija domaćih inovativnih biznisa i Srbije kao investicione destinacije ima za cilj da ohrabri mala i srednja preduzeća da pokrenu proces digitalne transformacije i pređu na proizvodnju visoke dodatne vrednosti, i podstakne dodatna ulaganja i edukaciju privrednih društava i javnosti o značaju ovih oblasti. Najuspešniji korisnici StarTech programa dobiće priliku da predstave svoje ideje i projekte na investicionim konferencijama u Evropi i svetu.

Brošura StarTech

StarTech brošura SR

StarTech brošura EN

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech