O PROJEKTU

Preuzmite brošuru:

StarTech: Od inovacija do zvezda
StarTech: Innovation aiming for the stars

StarTech program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća deo je šestogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Srbije a finansira kompanija Philip Morris. Cilj projekta je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije u digitalnu i pružanje podrške u vidu sredstava i ekspertize, rada na unapređenju uslova za podsticanje inovacija i promocije domaćih inovativnih biznisa.

 Direktna finansijska i ekspertska podrška privatnim kompanijama 

Domaća mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu samostalno ili u saradnji sa fakultetima i istraživačkim centrima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosu do 50.000 dolara za istraživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga, ili program ubrzanog razvoja kroz koji inovatori dobijaju stručnu podršku i treninge u domenu pristupa finansiranju, marketinga, usavršavanja proizvoda i njihove komercijalizacije.

Tokom prve tri godine programa, grantovima je podržano 82 projekta za razvoj inovacija i digitalnu transformaciju, od kojih su neki već izašli na domaće ili inostrana tržišta. 

 Reforme za bolje uslove inovativnog poslovanja 

Projekat podstiče dijalog i koordinaciju inicijativa javnog i privatnog sektora radi unapređenja inovacionog ekosistema kroz Laboratoriju inovativnih javnih politika koja je formirana u okviru NALED-a. Laboratorija pruža analitičku osnovu za planiranje reformi i stvaranje uslova za ubrzani razvoj privrede i očuvanje kreativnog potencijala u zemlji. 

 Promocija inovacija, inovatora i Srbije kao investicione destinacije 

Pružanje šire podrške reformama poslovnog okruženja, kao i promocija domaćih inovativnih biznisa i Srbije kao investicione destinacije ima za cilj da ohrabri mala i srednja preduzeća da pokrenu proces digitalne transformacije i pređu na proizvodnju visoke dodatne vrednosti, i podstakne dodatna ulaganja i edukaciju privrednih društava i javnosti o značaju ovih oblasti. Najuspešniji korisnici StarTech programa dobiće priliku da predstave svoje ideje i projekte na investicionim konferencijama u Evropi i svetu.

Brošura StarTech

StarTech brošura SR

StarTech brošura EN

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech