VISUSPOT

  VISUSPOT

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Visuspot platforma
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Subotica
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Visuspot donosi isplativu i laku AI platformu za efikasniju vizuelnu inspekciju proizvodnje u maloj i srednjoj proizvodnji i industriji. Mikro, male i srednje firme se bore da održe korak sa tehnološki naprednijim velikim kompanijama i da zadovolje stroge kvantitativne i kvalitativne zahteve u proizvodnji. Proizvodne kompanije širom sveta planiraju da više ulažu u automatizaciju nakon epidemije COVID-19. Takođe, povećana je potreba za automatizovanim osiguranjem kvaliteta jer je industrija shvatila njegov značaj u proizvodnim procesima. Veštačka inteligencija i detekcija grešaka na proizvodu zasnovana na mašinskom učenju mogu povećati produktivnost kontrole kvaliteta do 50%. Takvi sistemi mogu postići do 90% poboljšanja u odnosu na kontrolu ljudskim okom.

  Visuspot platforma zasnovana je na veštačkoj inteligenciji i kombinuje softver i hardver za poboljšanje vizuelne inspekcije, uz mogućnost prilagođavanja ili obuke AI modela, kao i dizajniranja prateće hardverske infrastrukture poput kamera, svetla i industrijskih računara u skladu sa specifičnim potrebama korisnika. Puna podrška se nudi kroz edukaciju, konsalting i održavanje. Platforma takođe nudi usluge u oblaku na svojoj AI platformi, kao što su alati za obuku modela, resursi za računarstvo i skladištenje podataka i napredna analitika. Visuspot premošćuje tehnološki jaz i dovodi industriju 4.0 u mala i srednja preduzeća radi povećanja kvaliteta proizvoda i ukupnog kvaliteta.

  Poslovni model zasnovan je na plasiranju proizvoda kao usluge i uspostavljanju partnerstva sa kompanijama za industrijsku automatizaciju i industrijskim sistem integratorima.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech