JHC RESET POINT

  JHC RESET POINT

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Corporate Wellness - Reset
  • Oblast poslovanja
   Konsalting / Poslovne usluge
  • Sedište
   Novi Sad
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Projekat Corporate Wellness – Reset razvija interaktivnu online platformu i aplikaciju u cilju digitalizacije usluga za unapređenje zdravlja zaposlenih na radnom mestu. Usluge su koncipirane na inventivnoj sinergiji tri naučna principa zdravstvenog menadžmenta – zdrava ishrana, fizičke vežbe i tehnike disanja.  Fizička neaktivnost i neadekvatna ishranu u savremenom životu doprinose zdravstvenim rizicima, posebno kod zaposlenih koji rade dominantno na računaru (IT sektor). Za zaposlene ovakva situacija donosi narušeno psihofizičko zdravlje, dok za kompaniju donosi probleme u vidu smanjene produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih. Online platforma donosi mogućnost vežbanja na radnom mestu i savetovanje o ishrani.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech