Mesec inovacija

Inovacije menjaju svet, stvaraju od njega bolje mesto, pokreću privredu i društvo u celini. Ali kako one nastaju i šta je potrebno da opstanu?

U cilju mapiranja ključnih izazova i preporuka za unapređenje inovacionog ekosistema u Srbiji, program StarTech tokom novembra 2021. organizuje kampanju Mesec inovacija, kao priliku za dijalog sa širokom zajednicom o uslovima za osnivanje startapova, podsticanje istraživačkog rada, razvoj i komercijalizaciju inovacija, saradnju nauke i privrede, izlazak na strana tržišta i druge aspekte inovacija.

U okviru kampanje, svi zainteresovani preduzetnici, inovatori, istraživači, predstavnici privrede, relevantnih institucija i akademske zajednice i građani, moći će da ukažu na izazove i ponude preporuke za unapređenje putem platforme za dijalog.

Tokom meseca, konsultacije o ovoj temi biće organizovane i kroz okrugle stolove u Beogradu, Nišu i Novom Sadu - pratite www.startech.org.rs za više detalja.

Prikupljeni predlozi poslužiće kao polazna osnova za izradu prve Sive knjige inovacija koju će NALED dostaviti nadležnim institucijama i Savetu za podsticanje razvoja digitalne ekonomije i inovacija.

 Popunite formular 

 Pogledajte predloge 

 

Mesec Inovacija_slider.jpg

 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech