Analize i istraživanja

Laboratorija inovativnih javnih politika kontinuirano radi na analiziranju trenutnog stanja u vezi sa regulatornim okvirom i praksama u domenu inovacija i digitalne transformacije u Srbiji, i preporukama za unapređenje uslova u ovoj oblasti.

 PREUZIMANJE