BITWISE TECH

  BITWISE TECH

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Pharmalytics.app - praćenje prodaje u farmaciji
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Stari Grad
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Farmaceutske kompanije imaju potrebu za generisanjem sveobuhvatnih informacija o prodaji, u što sažetijem obliku i na jednom mestu, ali se suočavaju sa izazovima prilikom obrade velike količine podataka iz različitih veledrogerija i usled različitih formata u kojima se čuvaju.

  Pharmalytics.app donosi rešenje u vidu informacionog sistema koji koristi mehanizme mašinskog učenja da izrazito veliku količinu podataka prepozna i postavi na svoje mesto, sa ciljem da se omogući i kvalitativno i kvantitativno izveštavanje za potrebe farmaceutskih kompanija. Softver prepoznaje i uparuje različite nazive ustanova, proizvoda, molekula, ATC grupa itd. iz različitih izvora, čime se omogućava da proces automatskog uparivanja dostigne nivo od preko 96% efikasnosti.

  Kroz model poslovne inteligencije (BI) farmaceutske firme mogu brzo dođu do podataka od ključnog značaja za njihovo poslovanje (trend rasta, udeo na tržištu, upoređivanje sa konkurencijom, upoređivanje na mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou, odnos prodaje i upoređivanje više različitih godina, kvartala ili meseci). Grafička interpretacija u vidu mapa regiona, grafika i mreža svih gore pomenutih izveštaja, takođe će doneti velike benefite svakoj farmaceutskoj kompaniji kroz kvalitetno i precizno izveštavanje o stanju na tržištu. 

  Kao posebnu prednost, projekat inkorporira i otvorene podatke iz relevantnih izvora (ALIMS, RFZO, UNII baza, RxNorm i DrugBank), omogućava prepoznavanje i ukrštanje svih pojmova (do nivoa molekula) izmedju svih registrovanih lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i dijetetike, a sve sa ciljem da se prepoznaju međusobne interakcije i izbegnu neželjena dejstva i kontraindikacije. 

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech