PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE

PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Član 89a 

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču akcije ili udeli u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda. Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech