GLOBER

  GLOBER

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Strategy & Analytics as a Subscription
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Savski Venac
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Glober je inovativno SaaS rešenje koje kroz niz funcionalnosti pomaže bankama i trgovinskim lancima da prate tržište i konkurente, lakše upravljaju mrežom prodavnica/ekspozitura/bankomata, i donose informisane i pravovremene odluke u domenu ponude usluga i proizvoda i cenovne politike. Misija Globera je da pomogne kompanijama da izvuku najbolje iz podataka koje prikupljaju, optimizuju svoje maloprodajne mreže, cenovne politike i ponudu proizvoda i usluga, i da na lakši način donose dobre poslovne odluke.

  Glober platformu koristi veći broj timova u bankama i trgovinskim kompanijama, uključujući timove za strategiju, upravljanje mrežom, CRM, podatke i analitiku, prodaju, marketing i druge. Neke od funkcionalnosti Glober platforme uključuju praćenje tržišta i konkurencije (pregled promena u ekspoziturama i bankomata, pregled promena u cenama i uslovima), dinamička analiza radnih vremena konkurencije, algoritam za optimizaciju mreže lokacija, funkcionalnosti za analizu internih podataka o performansama. Ključna prednost platforme je što, za razliku od tradicionalnih rešenja, predstavlja holističko rešenje koje klijentima pruža softver za vizualizciju, praćenje podatka, i automatizovane analize i preporuke – u jednom. Na ovaj način, Glober platforma povećava operativnu efikasnost i štedi operativne troškove, omogućava indirektno povećanje prihoda davanjem predloga poslovnih odluka u domenu upravljanja mrežom, cenovnoj politici i drugim. Biznis model je zasnovan na redovnoj mesečnoj pretplati za korišćenje platforme. 

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech