Poreske olakšice

Inovatorima u Srbiji na raspolaganju stoji set poreskih olakšica koje pomažu u smanjivanju troškova započinjanja poslovanja, zapošljavanja kvalifikovane radne snage, ulaganja u inovacije i inovativne biznise kao i zaštite prava intelektualne svojine.

Više informacija o poreskim olakšicama i uslovima za njihovo korišćenje možete pronaći u nastavku, ili putem Vajber četbota Srbija stvara mogućnosti.

  1. Oslobođenje od poreza i doprinosa na zarade osnivača inovacionog društva
  2. Podsticaj za zaposlene koji su angažovani na R&D projektima
  3. 70% umanjena osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje mladih povratnika
  4. 70% manja osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca
  5. Unapređen poreski tretman učešća zaposlenih u kapitalu 
  6. Poreski kredit 30% za investiranje u startape
  7. Poreski kredit za ulaganja u alternativne investicione fondove
  8. IP box
  9. R&D odbitak

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech