Saradnja nauke i privrede: krupna prepreka unapređenju inovativnog ekosistema

Drugi okrugli sto u okviru Meseca inovacija održan je u Naučno-tehnološkom parku Niš sa temom saradnje nauke i privrede. Snimak panel diskusije možete pogledati ovde.

Na okruglom stolu svoje viđenje stanja i mogućnosti unapređenja saradnje nauke i privrede predstavili su Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka Niš, Milena Kostadinović, menadžerka operacija pri Fondu za inovacionu delatnost, Milan Banić, upravnik Centra za transfer tehnologija Univerziteta u Nišu, dr Slavimir Stošović, profesor strukovnih studija i direktor kompanije Canandi, kao i dr Leonid Stoimenov, prodekan za nastavu Elektronskog fakulteta u Nišu.

Tokom panel diskuje učesnici su se usaglasili da se izazovi ogledaju u statičnosti akademske zajednice, pretežno jednostranoj inicijativi za saradnju od strane kompanija,  i pre svega u domenu  pronalaska kadra. Takođe, problem je i nepostojanje adekvatnog regulatornog okvira, kao i nedovoljno razumevanje tehnološkog preduzetništva od strane studenata. Praksa pokazuje da najčešće saradnju iniciraju pojedinci kako unutar fakulteta tako i kompanija, što je ishodovalo važnim projektima (Canandi, Veriest, Koning). 

Među ključnim preporukama, istaknuta je potreba rada na olakšavanju komplikovanih administrativnih procedura, obezbeđivanju veće vidljivosti potencijala akademske zajednice i stimulisanju radno angažovanih studenata da studije završe do kraja, uređivanje dodatnog angažmana profesora kao eksperata na projektima, kao i reorganizacija doktornih studija na način da istraživanja budu više primenljiva.

Nakon Niša, naredni okrugli sto biće održan u Novom Sadu, gde će biti predstavljena analiza stanja inovacija u Srbiji. Pozivamo Vas da nominujete svoje predloge preko sajta StarTech programa. Najbolji predlozi postaće deo prve Sive knjige inovativnog i visokotehnološkog preduzetništva koju priprema NALED i koju će u narednim mesecima predstaviti javnosti, institucijama i Savetu za podsticanje razvoja digitalne ekonomije.

Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (29) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (24) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (21) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (20) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (18) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (17) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (13) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (9) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (5) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (4) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (3) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (56) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (47) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (42) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (41) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (40) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (38) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (36) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (35) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (32) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (30) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (92) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (81) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (75) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (65) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (64) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (62) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (46) (Large).JPG
Novembar_16_Okrugli_sto_za_Mesec_inovacija_u_Nišu (25) (Large).JPG