Prijavu poreza za prvi kvartal podnelo više od 2.700 frilensera

U prvom kvartalu ove godine preko portala Frilenseri podneto je preko 2.700 poreskih prijava. Ova platforma je od aprila dostupna i na engleskom jeziku, čime je olakšano stranim fizičkim licima prijavljivanje prihoda koji je predmet oporezivanja u Republici Srbiji. Za fizička lica koji podnesu poresku prijavu na jedan od propisanih načina - preko portala ePorezi, portala www.frilenseri.purs.gov.rs ili u papirnom obliku nadležnoj filijali Poreske uprave, i uplate obavezu po istoj (podnetoj poreskoj prijavi), omogućena je automatska overa zdravstvenih knjižica.

- Republički fond za zdravstveno osiguranje je omogućio automatsku overu zdravstvenih knjižica za tzv. frilensere. Ova promena značajno olakšava prijavu na zdravstveno osiguranje frilenserima koji više ne moraju da odlaze do resorne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kako bi overili zdravstvenu knjižicu, već se sve obavlja po automatizmu. Ona je rezultat posvećenog zajedničkog rada državnih organa, predvođenih Ministarstvom finansija, na unapređenju uslova rada za frilensere – kaže savetnica za inovacije i preduzetništvo u NALED-u Marija Suzić.

Naša sagovornica napominje da portal sadrži još niz korisnih alata za sve postojeće, ali i potencijalne frilensere – test samoprocene da li ispunjavaju uslove da budu frilenseri, kalkulator poreskih obaveza na osnovu kojeg će birati jednu od dve propisane opcije za oporezivanje, kao i vodič u kojem će naći odgovore na najvažnija pitanja.

Suzić objašnjava da se frilenserom mogu smatrati četiri kategorije fizičkih lica. Prva podrazumeva domaće fizičko lice koje prihode ostvaruje radeći u Republici Srbiji za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice iz inostranstva. Drugu kategoriju, kako navodi, predstavlja domaće fizičko lice koje ostvaruje prihode od domaćih fizičkih lica (na primer bejbisiterke). Treća kategorija je domaće fizičko lice koje prihod ostvaruje radeći u drugoj državi. Poslednja kategorija su stranci koji prihod ostvaruju radeći u Srbiji za isplatioca prihoda iz inostranstva ili za domaće fizičko lice - ovo su uglavnom digitalni nomadi.

Podsetimo, Ministarstvo finansija, Poreska uprava i NALED polovinom prošle godine lansirali su Portal Frilenseri, a njegov razvoj podržan je kroz projekat za promociju inovacija StarTech kompanije Philip Morris.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech