#83: Atfield Technologies

  /htdocs/Image/00425/Atfield.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Winessense experience
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Bečej

  Projektna ideja

  Kompanija Atfield Technologies je na tržište Srbije tokom 2020. plasirala proizvod Winessense kao jedinstveni digitalni alat za vinogradare, koji pokriva sve aspekte uzgoja vinove loze od merenja meteoroloških parametara pa do procene rizika tokom sezone kao i procene kvaliteta i
  obima roda, a sve bazirano na upotrebi veštačke inteligencije kao osnove za procene. 

  Vinogradarstvo je poljoprivredna aktivnost koja nosi visoke rizike, ali i visoke prihode po površini parcele na kojoj se upražnjava. Veliki broj vinogradara je u poslednjih pet godina, najmanje jedne godine imao gubitak roda od 20%. Kako bi se takvi gubici sprečili vinogradari pribegavaju intenzivnim merama zaštite, ali kako su vinogradi često razbacani na više različitih fizičkih lokacija, proces praćenja aktivnosti postaje složen i izazovan. Winessese sistem predstavlja rešenje za digitalnu transformaciju vinograda, gde aplikacija kombinuje senzorsku, algoritamsku i komponentu vizualizacije, i nudi rešenje za potpuno automatizovano kontinualno praćenje stanja na svim mikrolokacija kroz mobilnu aplikaciju.  

  Uz digitalne tehnologije, sistem samostalno identifikuje i ocenjuje rizike u vinogradima, obaveštava korisnike o mogućim radnjama i ukazuje na segmente vinograda koji zahtevaju posebnu pažnju. Sistem takođe kreira digitalni zapis o vremenskim uslovima tokom sezone koji su upareni sa kvalitativnim ishodom i na taj način prvi put stvara digitalnu reprezentaciju performansi svakog vinograda koja je bitna za kasnije utvrđivanje vrednosti vinograda.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech