#32: SentiGuide Tim

  /htdocs/Image/00418/Sentiguide.png

  Opšte informacije

  • Naziv tima
   SentiGuide Tim
  • Oblast poslovanja
   SentiGuide Tim
  • Planirano tržište
   Međunarodno tržište / izvoz
  • Opstina
   Beograd-Vračar

  Projektna ideja

  Trentuno, postoji više od 15 miliona kreatora sadržaja, koji mesečno objave oko 80.000.000 videa, gde u proseku svaki video ima oko 82 komentara. Kako prosečan kanal objavi oko 12 videa mesečno, na godišnjem nivou, kako bi znao koji sadržaj je najbolje napraviti i kako bi odgovarao na pitanja, predloge itd, kreatoru je potrebno da pregleda preko 12.000 komentara godišnje i da interreaguje sa njima, samo na sopstvenom kanalu, što se dodatno otežava ukoliko se prati i konkurencija (u proseku 5-9 kanala), gde cena praćenja prevazilazi zaradu kanala. Marketinške agencije zbog prethodno opisanog šuma obično odluke o uspostavljanju saradnje donose samo na osnovu broju pratilaca, čime se propuštaju mogućnost kreiranja sadržaja za aktiviranje postojećih/privlačenje novih pratilaca.

  SentiGuide je AI platforma jedinstvena na globalnom tržištu, sa potencijalom da u potpunosti transformiše pristup desk(online) marketinškim istraživanjima, gde se u ovoj fazi predstavlja „one-stop-shop“ rešenje namenjeno kreatorima/influencerima, biznisima i marketinškim agencijama, kojima omogućava: automatizaciju procesa istraživanja, identifikaciju poslovnih prilika i trendova, brzo reagovanje na PR krizu uz veoma jednostavan proces i svega nekoliko klikova.