#22: FPM Agromehanika Boljevac

  /htdocs/Image/00427/FPM-Agromehanika.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Digitalizacija poslovno-proizvodnih procesa
  • Oblast poslovanja
   Mašinska / Metaloprerađivačka industrija
  • Sedište
   Boljevac

  Projektna ideja

  Projekat ima za cilj unapređenje poslovanja kroz proces Digitizacije (transformacije podataka i dokumenata iz analognog u digitialni oblik) i Digitalizacije upotrebom digitalnih tehnologija kako bi se kompanija automatizovala i kao rezultat dobila povećanje postojećih prihoda i priliku za potpunu kontrolu i smanjenje troškova poslovanja a posebno kontrolu i smanjenje troškova proizvodnih procesa.

  Projektom se prevashodno rešavaju problemi usklađivanja informacija o poslovanju između kompanije i poslovnih partnera pomoću CRM-a, umesto slanja otpremnica, računa putem mejla ili faksa, usklađivanje resursa kompanije sa ERP sistemom umesto da zavise od ljudske greške, uvodi se potpuna kontrola troškova i usklađivanje cena sa najoptimalnijim uslovima poslovanja, upotreba BI alata smanjuje i ukida zavisnosti “grupnog razmišljanja“, odluka bez argumenata, dok upotreba DMS-a skraćuje tražnju dokumenata u papirnoj formi prelaskom na elektronsku.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech