#115: Biounik doo

  /htdocs/Image/00424/Biounik.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Inokulanti na bazi enzima i probiotskih bakterija za pripremanje silaže
  • Oblast poslovanja
   Poljoprivreda / Prehrambena industrija
  • Sedište
   Beograd-Zemun

  Projektna ideja

  Profitabilnost farmi mlečnih goveda, tovnih junadi, ovaca, koza značajno zavisi od kvaliteta pripremljene silaže/senaže koja je njihov glavni obrok. Pripremanje silaže je ranije vršeno uz pomoć mlečno–kiselinskih bakterija (LAB), koje se nalaze na površini biljnog materijala. Ovako dobijena silaža je niske hranljive vrednosti i aerobne stabilnosti, često zagađena mikotoksinima. U cilju dobijanja kvalitetnije silaže u novije vreme koriste se mikrobiološki inokulanti koji sadrže selekcionisane sojeve LAB, ali ne mogu da razlože lignin i polisharide koji se teško vare, što utiče na zdravstveno stanje životinja, smanjeni porast i mlečnost.

  Realizacijom projekta dobiće se inokulanti za pripremanje silaže kukuruza, lucerke, travnih i leguminoznih smeša, sa definisanim tehnološkim procesom industrijske proizvodnje, preporukom za količinu, način primene, uslove skladištenja i čuvanja. Pripremljena silaža/senaža će imati veći sadržaj suve materije, bolju svarljivost vlakana NDF i ADF, veći sadržaj proteina i mlečne kiseline koja će poboljšati ukus i delovati fungicidno na mikrobiom silaže. Inokulanti su bezbedni za životnu sredinu i zdravlje ljudi, jer sadrže LAB koje pripadaju grupi sigurnih bezopasnih bakterija za životnu sredinu i čoveka (GRAS– General Recognized As Safety) kao i prirodne biorazgradive supstance, enzime. U procesu fermentacija koristiće se sirovine koje su otpad iz agroindustrija šećerne repe, piva i kvasaca čime će se smanjiti količina ovog otpada u životnoj sredini. 

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech