Poznat sadržaj predloga za regulisanje statusa frilensera

Ministarstvo finansija predložilo je rešenje na osnovu koga će frilenseri moći da biraju između dve opcije oporezivanja, zavisno od visine prihoda, i uz poresko opterećenje u proseku do 30%.

Predlog uključuje inicijativu NALED-a da frilenseri sa malim prihodima mogu da se zdravstveno osiguraju za oko 1.400 dinara mesečno, dok će minimalna mesečna osnovica za plaćanje PIO iznositi 7.220 dinara.

Rešenje je usaglašeno sa udruženjima frilensera i odnosi se na lica koja pružaju usluge ili prodaju robu za strana pravna i fizička lica ili za domaća fizička lica.

U narednom periodu očekujemo zakonske izmene kojima bi se ovaj predlog zvanično usvojio, a okvirni kalkulator poreskih obaveza dostupan je na: https://bit.ly/3gXAKvy

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech