Lansiran portal eNauka

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je pustilo u rad portal eNauka, informacioni sistem koji sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima.

Cilj ovog javno dostupnog portala je praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti rada istraživača, njihovih postignuća, kao i postignuća naučnoistraživačkih organizacija.

Istraživači sa Univerziteta u Kragujevcu su prvi počeli sa uređivanjem svih svojih publikacija tokom maja 2023., s obzirom da taj Univerzitet ima najbolje uređenu infrastrukturu za razmenu naučnih informacija, kao i uvedenu praksu njihovog redovnog uređivanja i deponovanja.

Otvaranje portala eNauka u punom kapacitetu za sve aktivne istraživače u Srbiji se očekuje tokom leta 2023.

Portalu eNauka možete pristupiti putem sledećeg linka: https://enauka.gov.rs/

 

 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech