Konsultacije sa akademskom zajednicom na temu doktorata u privredi

Danas je u prostorijama NALED-a održan prvi konsultativni sastanak sa predstavnicima akademske zajednice na temu doktorata u privredi. Cilj sastanka je bio da se kroz konsultativni proces sagledaju mogućnosti za uključivanje akademske zajednice u rad privrede, sa posebnim akcentom na angažovanje studenata doktorskih akademskih studija na radu na projektima u privredi.

NALED će nastaviti dalji rad na povezivanju nauke i privrede čemu značajno treba da doprinese izrada Smernica za izradu doktorata u privredi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, državni sekretar Vukašin Grozdić, pomoćnik ministra Vladimir Radovanović i savetnik u Kabinetu Ministarstva prosvete Janko Samardžić, kao i predstavnici fakulteta i naučnih instituta.

Konsultacije između nauke i privrede su podržane kroz StarTech program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća, koji je deo trogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED a finansira kompanija Philip Morris.

Podsećanja radi, stvaranje uslova za saradnju nauke i privrede kroz stipendirane doktorate jedna je od prioritetnih preporuka drugog izdanja Sive knjige inovacija

Slike-sa-konsultacija-5.jpg
Slike-sa-konsultacija-6.jpg

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech