Xalis

  Xalis

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Kontrola pristupa i zaštita od falsifikata
  • Oblast poslovanja
   Ostalo
  • Sedište
   Beograd-Zemun
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Projekat donosi razvoj inovativne tehnologije koja nudi odgovor za rešavanje pitanja kontrole pristupa i falsifikovanja.

  Tehnologija koja se razvija zasniva se na biološki inspirisanom rešenju gde se koriste ljuspice sa krila leptira koje se prenose na predmete i time daju autentičnu zaštititu. Na krilima jedog leptira ima oko 150.000-200.000 ljuspica koje su potpuno autentične, kao otisak prsta.

  Trenutno je moguće nanošenje ljuspica na plastične i papirne površine i u potpunosti je razvijen prototip čitača koji može da identifikuje konkretnu ljuspicu koja je nanesena na površinu. Čitač je uspešno testiran i u praktičnoj primeni u saradnji sa kompanijama Vlatacom i Quadra Graphics. Najveća vrednost leži u tome što nije moguće kopirati ljuspicu na bilo koji način.

  Grupe potencijalnih korisnika ove tehnolgije su svi subjekti koji na bilo koji način vrše ograničenje pristupa (bilo putem brava ili posebne identifikacije) i svi subjekti koji žele da zaštite predmete od falsifikovanja. Pravci daljeg razvoja su usavršavanje postojećeg prototipa i tehnologije nanošenja zaštitnih elemenata i organizacja koja bi omogućila serijsku proizvodnju.Kao najvažniji korak u ovom trenutku vidimo uspostavljanje kapaciteta za serijsku proizvodnju, suženje polja primene i izlazak na tržište.U skladu sa tim ciljevima, predvideli smo dve faze realizacije projekta. Dugoročni cilj je izlazak na globalno tržište.

  Xalis predstavlja spin-off Instituta za fiziku u Beogradu, gde su zaposleni svi članovi tima i gde je i sama tehnologija nastala.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech