Uniborn

  Uniborn

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Dijagnostički test za infekciju izazvanu bornavirusom (IGRA test)
  • Oblast poslovanja
   Biotehnologije
  • Sedište
   Beograd-Palilula
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Projekat ima za cilj razvoj prototipa IGRA testa za detekciju specifičnog T ćelijskog odgovora na bornavirus u uzorcima periferne krvi ptica i ljudi.

  Pouzdani testovi za detekciju infekcije bornavirusom neophodni su kako u humanoj tako i u veterinarskoj dijagnostici. Sama priroda virusa, sa jakom molim brojem virusnih kopija i niskom koncentracijim genetskom materijala u uzorcima krvi i cerebrospinalne tečnosti, dovodi do toga da je direktna detekcija virusa (primenom RT-PCR metode) nepouzdana. Sa druge strane, serološke metode detekcije antitela potvrđuju raniju izloženost virusu ali ne mogu biti dokaz prisustva infekcije u slučaju dobijanja kontradiktornih rezultata u odnosu na direktnu metodu detekcije.

  U populaciji ptica, bornavirus prvi put je dokazan 2008, kao uzročnik proventikularne dijatacije jednjaka, ali i drugih nuropatskih stanja ptica. U humanoj populaciji, virus je prvi put dijagnostikovan 2018. u Nemačkoj, kod osobe preminule od teškog oblika encefalitisa. Nakon toga bolest je potvrđena kod još 40 osoba iz istog geografskog područja. Kasnije, a posebno nakon COVID-19 pandemije, naučnici su ukazali na značaj ispitivanja virusa koji imaju zoonotski potencijal, kroz praćenje zastupljenosti u prirodi, načinu prenosa, periodu inkubacije, imunološkom odgovoru domaćina na infekciju itd.

  Na osnovu praćenja naučne literature, s obzirom na činjenicu da zdravstveni podaci o zastupljenosti ovog relativno novog virusa u humanoj populaciji ne postoje, može se zaključiti da će tržište testova za dijagnostiku infekcije bornavirusom rasti, kako u cilju naučnih ispitivanja tako i laboratorijske dijagnostike bolesti. Realizacijom ovog projekta biće uspostavljena platforma za razvoj IGRA testa za primenu u imunolofkoj identifikaciji i praćenju drugih infektivnih bolesti, praćenju efekata imunizacije tokom razvoja novih vakcina, ali i za dijagnostiku alergijskih oboljenja, posebno alergija na hranu.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech