Smart City Technologies

  Smart City Technologies

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Cloud City
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Palilula
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Cloud City je jedinstvena IoT platforma koja se sastoji od mobilnog hardvera koji se lako instalira na bilo koju vrstu vozila - “Cloud City Box”, i softvera koji omogućava detekciju problema, automatizaciju komunalne delatnosti i praćenje ključnih parametara kvaliteta života u gradovima.

  Mobilni hardver za prikupljanje podataka, prvi ove vrste na tržištu, sadrži kameru i senzore i omogućava prikupljanje podataka sa mesta koja nisu pokrivena tradicionalnim sistemima, kao i unapređenje kvaliteta podataka merenjem sa više uređaja. Specijalno razvijeni modeli veštačke inteligencije omogućavaju detekciju komunalnih problema, identifikovanje organizacija nadležnih za njihovo rešavanje i automatsko kreiranje i izdavanje radnih naloga.

  Cloud City korisinčka platforma omogućava praćenje efikasnosti rada službi na otklanjanju problema, prikazuje i analizira podatke o ključnim parametrima kvaliteta života i predlaže akcije za njihovo otklanjanje i prevenciju. Cloud City predstavlja pionirski poduhvat koncepta Smart City 2.0 koji ima za cilj unapređenje koncepta pametnih gradova na sledeći nivo, čineći ga integrisanijim, pametnijim, sveobuhvatnijim i pristupačnijim.

  Očekivani rezultat nakon ovog programa je izlazak na tržište kroz pilot projekte sa potencijalnim klijentima i konverzija u prve komercijalne korisnike proizvoda.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech