Prime Soft

  Prime Soft

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Prime soft-softver za poslovanje sa veštačkom inteligencijom
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Prokuplje
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Softver koji izrađujemo je prvi softver na tržištu optimizovan istovremeno i za knjigovodstveni, administrativni i sektor upravljanja preduzećem, tako da se može smatrati celovitim poslovnim softverom a ne samo suvoparnim knjigovodstvenim softverom.

  Iskustva iz višegodišnjeg poslovanja u modernom društvu pokazuju da je obim poslovnih promena sve veći, što mnoga preduzeća nisu u mogućnosti da relevantno prate a što dalje dovodi do ozbiljnih problema u donošenju odluka kao i do ozbiljnih problema u samom funkcionisanju preduzeća. Osnovu potrebnih podataka za donošenje odluka čine podaci iz knjigovodstvenih softvera. Tržište knjigovodstvenih softvera za mala i srednja preduzeća na našem tržištu pa i na tržištima regiona se fokusira na sirove podatke, delom i dosta na ručni unos, deo njih su takozvani desktop softveri tako da ne postoji mogućnost zajedničkog ili bar lakog zajedničkog rada knjigovođa i ostalih sektora u jednom softveru, dok podatke unose knjigovođe koje su često outsource-ovani pa se javlja kašnjenje dok vlasnici i menadžeri dobiju potrebne podatke.

  Projekat donosi izradu inovativnog poslovnog softvera koji će biti jedinstven u ovoj oblasti jer će prvi u sebi sadržati veštačku inteligenciju, imati objedinjene sve glavne digitalizovane poslovne procese na tržištu i omogućiti korisnicima da uz korišćenje samo jednog softvera imaju široki pregled svog poslovanja na jednom mestu. Trend digitalizacije u našoj zemlji poslednjih meseci je radikalno promenio način vođenja poslovanja i poslovni softver ovog tipa će postaviti nove standarde u korišćenju i zahtevima korisnika. 

  Optimizacija softvera biće uređena sa jedne strane tako da softver mogu koristiti firme koje tek započinju svoja poslovanja kao i firme koje već duži niz godina egzistiraju na tržištu a sa druge strane da ga mogu koristiti zaposleni u različitim sektorima u jednoj firmi. Ovako softversko rešenje kroz povezivanje svih modula softvera davaće izveštaje i predikcije korisnicima u realnom vremenu. Za sve napredne elemente softvera biće zadužena moćna veštačka inteligencija koja će rukovoditi procesima u samom softveru.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech