LS

  LS

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   LegalSafe
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Savski Venac
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  LegalSafe je kompletno automatizovan SaaS koji digitalizuje birokratiju, pravne i administrativne procese omogućavajući pojedincima i firmama da pronađu verodostojne dokumente, dobiju ih tačno popunjene, digitalno ih potpišu, pošalju i prate dospeće, kako bi u propisanom roku završili sve postojeće procedure.

  Sistem osigurava 100% uspešnost procedura koje se pokrenu i to 100% digitalno, automatizovano i u minimalnom broju klikova, najmanje 5 puta jeftinije i do 10 puta brže od standardnog pristupa, sve to bez stresa i u skladu sa zakonom, iz svoje kancelarije ili doma. LegalSafe ima 3 ključne objedinjene konkurentske prednosti koje niko drugi na tržištu nema:

  • * 100% digitalizovan proces
  • * Digitalni sef i enkriptovani pristup
  • * UX/UI prilagođen specifičnom korisničkom profilu

  Osim navedenog korisnik dobija:

  • * +3500 autentičnih dokumenata pisanih od strane pravnika i eksperata koji omogućavaju korisniku adekvatno završavanje svake procedure sa 0% verovatnoće neuspeha i koji u skladu sa zakonima na snazi moraju da se koriste kako bi se završavale procedure
  • * 100% sigurno i tačno popunjavanje svakog dokumenta što omogućava da korisnik ne brine da li je izostavio ključne informacije
  • * Verifikovano potpisivanje
  • * Pristup svim tačnim adresama na koje treba da se šalje dokumentacija, obrasci i zahtevi u bilo kojoj proceduri što otklanja rizik od slanja na netačnu adresu ili pogrešnom odeljenju odredjene administracije čime dodatno štedi vreme i novac
  • * Korisnička podrška i najbolja praksa u vezi sa dovršavanjem procedura kako oni koji ne koriste svakodnevno kompjuter mogu isto tako kao i ostali da završe sve procedure
  • * Preporučeno slanje i praćenje isporuke u realnom vremenu
  • * Momentalno završavanje procedura (bez odlaganja zbog kompleksnosti) utičući pozitivno na produktivnost u ostalim aspektima života pojedinca i otklanjanjajuci prepreke normalnom operativnom poslovanju firme.

  Nakon Francuske, sledeća tržišta su Belgija, Švajcarska, Engleska i Nemačka. Ukoliko je potrebno, tokom projekta će se proizvod dodatno usavršavati i prilagođavati novim regulativama. Postavljeni su i okviri za korišćenje veštacke inteligencije koja će omogućiti upravljanje, sintezu i analizu ogromnog broja dokumenata i automatsko prepoznavanje dokumenata što će omogućiti dodatno povećanje procenta B2B i kontinuiranu saradnju sa firmama i institucijama koje za to nemaju jasno definisane procese, adekvatne analitičare ili resurse da to pretplate.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech