HR World

  HR World

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Disrupt HR Mindset app
  • Oblast poslovanja
   Konsalting / Poslovne usluge
  • Sedište
   Beograd-Barajevo
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Živimo u eri novina. Često nemamo koga da pitamo, ali moramo da radimo. Danas biznis očekuje odgovore HR-a na procese akvizicije uvek nedostajućih talenata, kreiranja poželjnog radnog okruženja u kompleksnom hibridnom ili full remote modelu koji nikada ranije nismo živeli, odgovor na GenZ zahteve itd.

  Važna komponenta koja pomaže da HR dođe do odogova ili podataka za donošenje odluka, jesu HR tehnološka rešenja. HR Tech tržiše eksponencijalno raste, a u narednih deset godina predviđa se rast sa $32.6 milijarde u 2021. na $76 milijarde u 2031. (CAGR 9.2%).

  Disrupt HR Mindset App je spoj veštačke inteligencije i inovativnih HR rešenja. Cilj aplikacije je da pomogne HR profesionalcima da uhvate korak sa biznisom i postanu njegov partner na putu transformacije.

  Od HR-a se očekuje da prati biznis u kontinuiranoj transformaciji. Problem je što HR često dolazi iz duboko humanističkih nauka i ne poznaje biznis dovoljno, te ostaje u funkciji podrške i izvršioca. Dodatno, prema istraživanjima, HR i dalje troši 73% vremena na administrativne aktivnosti. Misija HR World tima na kojoj kompanija radi godinama je repozicioniranje HR-a u stratešku funkciju!

  Ideje i predlozi koje bi Disrupt HR Mindset app isporučivala omogućila bi HR-ovima da daju drugačije perspektive biznisu, u ekstremno kratkom roku. Koristila bi snagu veštačke inteligencije, a predlozi bi bili uskađeni sa modernim vrednostima, sagledane kroz durbin onih koji su već napravili uticaj i prilagođene stejkholderima, uz mogućnost dodatnog prilagođavanja po karakteristikama kao što su industrija, veličina, geografija i dr. Disrupt HR Mindset App HR donosi inovativno i prilagođeno rešenje za sve HR profesionalce.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech