Hireading

  Hireading

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   EDUGAZE
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Zvezdara
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Predloženi projekat EDUGAZE kombinuje moderne tehnologije veštačke inteligencije, praćenje pokreta očiju i znanje iz neurokognicije kako bi omogućio pristupačnu, objektivnu i konkretnu povratnu informaciju o bilo kom edukativnom sadržaju, i omogućio prilagođavanje ovih materijala tako da budu maksimalno korisni za čitaoce.

  Projekat ima potencijal da reši neke od glavnih problema u edukaciji, kao što su subjektivnost prilikom ocenjivanja i nedostatak personalizacije u obrazovnom procesu. Softversko rešenje prati pokrete očiju čitaoca i analizira prikazane slike i tekst, a zatim izdvaja ključne delove koji su čitaocu privukli pažnju kao i one koje je čitalac preskočio. Na osnovu ovih povratnih informacija, edukativni materijal se može korigovati kako bi se poboljšao i personalizovao za pojedinca ili grupu tokom procesa učenja.

  Potencijal upotrebe je prisutan među širokim spektrom klijenata, od obrazovnih institucija do udruženja za obrazovanje, kurseva na internetu i bilo koje osobe koja se bavi edukacijom. Postoji rastuća potreba za inovativnim tehnologijama koje poboljšavaju proces učenja i stvaraju personalizovanu edukaciju. Trendovi u edukaciji se menjaju, a nova tehnologija poput ove može se pokazati kao ključni faktor za unapređenje obrazovanja. Tržište online nastave i obrazovanja raste svake godinu, dok će se globalno tržište online obrazovanja povećati na preko 350 milijardi $ do 2025. EDUGAZE nema direktnu konkurenciju, postojeća rešenja se baziraju isključivo na primenama u marketingu i često su vezana za skupa hardverska rešenja, dok EDUGAZE omogućava jednostavno korišćenje putem web kamere (uz suglasnost korisnika), što doprinosi lakoj distribuciji i zaobilaženju barijera u izlasku na nova tržišta.

  Osnovni model prihodovanja jeste B2B (licence i subskripcija) prema broju korisnika i testova za analizu perofromansi i postavke sadržaja. Uz prosečnu cenu od 800 EUR mesečno po instituciji, očekivani ukupan prihod bi iznosio 264 miliona EUR (SOM za EU). EDUGAZE ima potencijal da postane vodeći proizvod u oblasti edukacije. Rezultat projekta će se realizovati kroz dve faze i omogućiće lako testiranje velikog broja korisnika.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech