Fiscal Solutions

  Fiscal Solutions

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Fiscal Cloud
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Novi Sad
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Fiscal Solutions donosi razvoj softverskih modula za tri različite zemlje sa tri različita sistema fiskalizacije - Austrija, Nemačka i Slovenija. Proizvod predstavlja deo razvoja softverskog alata (Fiscal cloud) koji će biti zasnovan na Microsoft Azure cloud i AI tehnologijama.

  Trenutno svi proizvođači maloprodajnih aplikacija imaju problem razumevanja fiskalnih zakona, kao i integracije sa fiskalnim komponentama prilikom ekspanzije u različitim zemljama. Softverski alat će omogućiti svim proizvođačima softvera za maloprodaju u različitim zemljama sveta, da kroz jedinstvenu softversku komponentu (Fiscal Cloud) ispune zakonske obaveze prijave prometa (svake pojedinačne transakcije) putem različitih fiskalnih komponenti (u zavisnosti od zemlje, negde je štampač, negde je server poreske uprave, i sl.). Istovremeno, upotrebom Fiscal Cloud rešenja će se dodatno optimizovati i automatizovati i poslovanje Fiscal Solutionsa.

  Fiscal Solutions je već sada razvio deo platforme, kao module za fiskalizaciju pojedinh zemalja (Francuska, Hrvatska), i ideja je da nastavi sa investicijom u razvoj dodatnih zemalja. Očekivanja od projekta jesu da ubrza transformaciju kompanije i automatizaciju internih procesa, kao i da unapredi postojeće rešenje I kroz to obezbedi nastavak rasta na tržištu, generisanje novog prihoda sa novim klijentima, kao i generisanje dodatnog prihoda sa postojećim klijentima.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech