CLM

  CLM

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Veštačka inteligencija na čipu za neurodijagnostiku (NIMOCHIP)
  • Oblast poslovanja
   Veštačka inteligencija
  • Sedište
   Beograd-Stari Grad
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), je fatalna neurodegenerativna i neuroinflamatorna bolest koju karakteriše veoma duga asimptomatska faza za koju trenutno ne postoje specifični biomarkeri, odnosno određeni test za preciznu i ranu dijagnostiku. U ranim fazama, ALS kao i nekoliko srodnih neuroloških poremećaja (npr. multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, Hantingtonova bolest) pokazuje visoku kliničku varijabilnost u prezentaciji i prognozi, kao i simptome koji se preklapaju sa drugim poremećajima. Bez preciznog i specifičnog otkrivanja neurodegenerativne bolesti nema mogućnosti za pravovremeni i personalizovani tretman. Za bolju i efikasniju terapiju potrebna je bolja, preciznija i personalizovana dijagnostika.

  NIMOCHIP zasniva svoj pristup na višegodišnjim prekliničkim istraživanjima seruma ALS pacijenata, što je dovelo do identifikacije niza novih biomarkera i detekcije ranih stadijuma ALS putem veštačke inteligencije. Razvijamo prenosivu, samostalnu, kliničku „laboratoriju na čipu“ sa pratećim AI sistemom za inovativnu in vitro dijagnostiku ALS koja bi se mogla dalje razvijati za dijagnozu i drugih neuroloških poremećaja sa inflamatornom komponentom. NIMOCHIP je multikomorni mikrofluidički sistem sa zasejanim živim ćelijama (životinjskog ili ljudskog porekla - ćelijskim linijama) obeleženim fluorescentnim nanoprobama, koje se tretiraju nanolitarskim količinama uzorka (komponenti seruma) pacijenta.

  Pilot uređaj je u fazi TRL4/5. Definisaće se standardizovani in vitro personalizovani dijagnostički protokoli, zasnovani na automatizovanoj i minijaturizovanoj fluorescentnoj mikroskopiji i mašinskom učenju za identifikaciju specifičnih dijagnostičkih obrazaca zapisa vremenskih serija. Ovim postupkom će se doći do seta fizioloških biomarkera za kvantitativno određivanje personalizovanih i preciznih dijagnostičkih parametara. Na osnovu prikupljenog stanja tehnike planirano je podnošenje patentne prijave i implementaciju sledećih koraka u komercijalizaciji sistema.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech