Beointech

  Beointech

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Visokoaktivni cink-oksid kao aktivator u procesu proizvodnje guma i pneumatika
  • Oblast poslovanja
   Industrija gume i plastike
  • Sedište
   Beograd-Zvezdara
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  BeoInTech donosi projekat proizvodnje visoko-aktivnog cink-oksida na neorganskim i organskim nosačima, pomoću niskotemperaturne kontinualne sinteze, za koju je podneta i patentna prijava. Cilj je pokretanje proizvodnje novog inovativnog visokoaktivnog cink-oksida za primenu u industriji guma gde se koristi kao aktivator u procesu vulkanizacije, čime bi se zamenila upotreba visokih koncentracija komercijalnog cink-oksida (1 do 3% u odnosu na masu pneumatika) količinama koje su 2 do 5 puta manje, što će predstavljati ekološki prihvatljiviju alternativu uz identičan kvalitet dobijenih guma i pneumatika.

  Prva faza projekta podržana je kroz Fond za inovacionu delatnost, kada je napravljeno pilot postrojenje i podneta patentna prijava. Kroz StarTech projekat planirana su dodatna istraživanja u cilju modifikacije proizvoda i njegove primene u procesu vulkanizacije guma, kao i optimizacija procesa u cilju postizanja što boljeg odnosa svojstva/cena/efikasnost/kvalitet.

  Uspostavljanjem strateške saradnje sa nekom od kompanija koje posluju u Srbiji, a koji su delovi globalnih multinacionalnih kompanija poput Toyo Tyres, Tigar Tyres Pirot, Goodyear i Linglong, omogućilo bi se povećavanje kapaciteta proizvodnje inovativnog proizvoda kao i ulazak u lanac snabdevanja domaćih i svetskih proizvođača. Veliku priliku predstavlja strateška saradnja sa globalnim proizvođačima cink-oksida, koji će takođe morati svoje proizvode da usklade sa propisima koji će biti doneti o smanjenju koncentracija cink-oksida. Budući da industrija guma čini 50% svetske potrošnje cink-oksida, koja iznosi 2,4 miliona tona godišnje, i da EU ulaže znatne resurse u rešavanje ovog problema, ovakav proizvod će omogućiti proizvođačima guma da imaju podjednako efikasnu i ekološki prihvatljivu alternativu u skladu sa zelenom politikom Evropske Unije o smanjenju cink-oksida u industriji.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech