Bacillomix Co

  Bacillomix Co

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Inovativni preparati za ishranu i zaštitu bilja
  • Oblast poslovanja
   Biotehnologije
  • Sedište
   Novi Sad
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Bacillomix Co bavi se istraživanjem i razvojem u biotehnologiji, uz dugogodišnje iskustvo osnivača u razvoju mikrobioloških proizvoda na bazi Bacillus sp. za ishranu i zaštitu bilja, kao i oplemenjivanje zemljišta.

  Naučno istraživački rad kompanije je podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost, kroz Programe ranog razvoja i saradnje nauke i privrede. Kompanija poslednje tri godine već beleži rast u poslovnim rezultatima, poseduje sve proizvodne, laboratorijske kapacitete i stručan kadar, a plasman proizvoda se vrši preko ekskluzivnog distributera Savacoop iz Novog Sada.  

  Kroz StarTech projekat, planirana je dalja komercijalizacija tri inovativna mikrobiološka preparata, kroz izradu izveštaja o biološkoj efikasnosti, zaštitu žigova, registraciju, nabavku opreme za pakovanje i etiketiranje:

  • * Preparat za biostimulaciju i zaštitu cveta voćarskih kultura od mraza i negativnog efekta niskih temperatura na oprašivanje i formiranje ploda.
  • * Preparat za bioremedijaciju zemljišta u zaštićenim prostorima i otvorenom polju sa ekstremnim Ph vrednostima u svrhu povećanja plodnosti i mineralizacije. Cilj je da se oslobode zarobljeni nutritijenti iz zemljišta da bi ih biljke lakše mogle usvojiti iz zemljišnog rastvora.
  • * Preparat - biofungicid protiv prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea) i prouzrokovača truleži ploda u zasadu jabuke.

  Klimatske promene i degradacija prirodnih resursa ukazuju na neophodnost primene mikrobioloških preparata za ishranu i zaštitu bilja. U proleće zbog neobično niskih temperatura, koštičavo voće biva ugroženo mrazom, a leti usevi stradaju usled velikih suša. Zbog toga, imperativ, a i obaveza prema budućim generacijama, je konstantno inoviranje i iznalaženje rešenja koja neće štetiti životnoj sredini i tako još više doprinositi narušavanju zdravlja planete i života na njoj. 

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech