Cooperation Manager

Softver za trgovinu poljoprivrednim proizvodima

                    

Cooperation Manager

sasa.bajic@cooperationm.com
www.cooperationm.com

Preuzmite: Info list

Coperation Manager je softver za elektronsku komumunikaciju između skladištara (trejdera) i njihovih kooperanata (poljoprivrednih proizvođača i dobavljača), vezanih za trgovinu poljoprivrednim proizvodima, pre svega žitaricama i uljaricama. Softversko rešenje (softverska platforma + mobilna aplikacija) ima za cilj digitalizaciju procesa prodaje između trgovaca i pojednostavljivanje komunikacije sa kooperantima, čime se za obe strane povećavaju prihodi i smanjuju troškovi prodaje. Krajnji cilj je da se kreira softver u kom će korisnici i bez papirologije pratiti manipulaciju robe od njive preko skladišta do krajnjeg kupca, kao i novca od banke, preko trgovca do poljoprivrednika. 

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL 

Ključna tržišta su tržište Srbije i regiona, a  naročit fokus biće na zemljama Evrope, koje su veliki proizvođači poljoprivrednih proizvoda, žitarica i uljarica kao što su, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Italija, Francuska, Nemačka, Ukrajina, Poljska, Rusija… Upotreba softvera ne zahteva velika podešavanja u odnosu na domaće tržište. Klijenti su pravna lica (skladištari), dok oni svojim kooperantima aplikaciju daju bez finansijske nadoknade.  

TIM

Članovi tima imaju decenijsko iskustvo u trgovanju žitaricama i uljaricama, kroz upravljanje jedinom robnom berzom poljoprivrednih proizvoda na Balkanu. Poznavanje tržišta, trgovanja i načina rada sa kooperantima su stvorile prednost za razumevanje i uspešnu promociju proizvoda.  Jedan od ključnih članova tima poseduje i 16 godina radnog iskustva u IT sektoru i od 2005. godine je vlasnik i osnivač kompanije koja pruža informatičke, inženjerske i konsultantske usluge. 

DRUGE KORISNE INFORMACIJE 

Prototip je krenuo da se koristi na domaćem tržištu. Dogovorena je saradnja sa prva četiri klijenta, koji sarađuju sa 600 do 5.000 kooperanata (potencijalnih krajnjih korisnika). U Evropi ne postoji slična aplikacija, dok u Americi postoji od 2017. i izuzetno uspešno se razvija. 

MOGUĆNOSTI ZA PARTNERSTVO

Softver je razvijen do momenta kada može da se ponudi tržištu i zadovolji potrebe klijneta. Dalja unapređenja i kreiranje novih opcija su u toku. Prodaja na domaćem tržištu je u toku, a tim trenutno radi na uspostavljanju kontakata sa potencijalnim partnerima na stranim tržištima. Investitor koji ima mogućnost da pomogne u plasmanu proizvoda na strana tržišta je dobrodošao, a svoj benefit može ostvariti sticanjem udela u vlasništvu. 

 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech