NSoilab

FERTY COLL - RAZVOJ MIKROBIOLOŠKOG ĐUBRIVA UNAPREĐENE FORMULACIJE

                    

NSoilab

nsoilab2020@gmail.com 

Cilj kompanije NSoilab u okviru StarTech programa je razvoj inovativnog mikrobiološkog đubriva namenjenog primeni u sistemu konvencionalne, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje. Alarmantni podaci o smanjenju kvalitativnih i kvantitativnih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje doveli su do značajnog razvoja organske i regenerativne poljoprivrede u prethodnoj deceniji. Međutim, ograničena primena agrohemikalija u sistemu organske poljoprivrede, uz nedovoljno razvijenu paletu alternativa u vidu bioloških proizvoda predstavlja osnovni ograničavajući faktor daljeg razvoja održive poljoprivredne proizvodnje. Značajan potencijal prepoznat je u primeni korisnih mikroorganizmima kao aktivnih komponenti mikrobioloških preparata, koji pokazuju ključnu ulogu u održavanju vitalnih funkcija zemljišta, podsticanju rasta biljaka, jačanju imuniteta biljaka, kao i ograničavanju delovanja štetočina i patogena.

Cilj projekta je da omogući kompaniji odlazak korak dalje u odnosu na trenutnu fazu razvoja tehnologije i stvori uslove za razvoj i inicijalnu komercijalizaciju preparata FertyColl. U pitanju je mikrobiološko đubrivo unapređene formulacije na bazi biopolimera, koje predstavlja preparat naredne generacije u pogledu efikasnosti i benefita za korisnike u poređenju sa konvencionalnim mikrobiološkim đubrivima čvrste i tečne formulacije. U okviru ovog projekta planiran je razvoj proizvodnog procesa sa trenutnog nivoa laboratorijskog prototipa do nivoa pilot proizvodnje, zbog čega je osnovna aktivnosti u okviru projekta uspostavljanje proizvodnog postrojenja koje može da obezbedi proizvodnju dovoljnih količina preparata FertyColl za inicijalni plasman na tržište.

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL  

Primarni fokus za inicijalnu komercijalizaciju preparata čini tržište Republike Srbije. Ciljni kupci su organski poljoprivredni proizvođači, kao i konvencionalni poljoprivredni proizvođači u okviru manjih gazdinstava koji se bave povrtarstvom i proizvodnjom u zaštićenom prostoru. Po kompletiranju registracije i uspostavljanju saradnje sa inostranim distributerima planiran je plasman preparata na ino tržišta (Balkan, Rusija, SAD, EU).

lady-poses-dressing-room-with-bright-clothes-shoes-girl-beret-lilac-blouse-looking-camera-pink-background.jpgTIM

Tim kompanije NSoilab čine dva doktora nauka u oblasti biotehnologije i master inženjer poljoprivrede, sa dugogodišnjim iskustvom u rukovođenju projektima i njihovoj implementaciji u okviru naučno-istraživačkog rada u oblasti biotehnološke proizvodnje mikrobioloških preparata namenjenih poljoprivredi, zaštite i ishrane bilja. Ideja o konceptu proizvodnje preparata FertyColl prethodno je nagrađivana više puta na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osnivači kompanije su se kroz brojne treninge, obuke i akceleratorske programe usavršavali u oblasti inovacionog preduzetništva, a osim toga poseduju lično iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, uz razvijenu mrežu konekcija u poljoprivrednom sektoru.

MOGUĆNOSTI ZA PARTNERSTVO

Ulaganja potencijalnih investitora bila bi usmerena u proširenje proizvodnih kapaciteta i jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta kompanije u cilju razvoja šire palete mikrobioloških preparata za poljoprivredu. Potencijalna partnerstva bi mogla biti uspostavljena u pogledu distribucije preparata FertyColl.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech