Naissus Technologies

AI PLATFORMA ZA EFIKASNU KOMUNIKACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naissus Technologies

djordje.mitic@naissus.tech 

Naisus Technologies razvio je softversku platformu AIDLINE, zasnovanu na veštačkoj inteligenciji (AI) koja pruža neograničenu, efikasnu i prioritetnu komunikaciju između pacijenata i pružalaca zdravstvenih usluga kroz opštu procenu namere i razumevanje potrebe pacijenta. Pored toga, platforma ima mogućnost da samo stalno pruži osnovne informacije pacijentu u realnom vremenu, govorom sličnim čoveku, kao i usluge zakazivanja sa pratećim informacijama za definisane zdravstvene usluge.

Platforma je razvijena kao odgovor na probleme u funkcionisanju pozivnih centara, poput malog broja telefonskih linija i operatera, dugog vremena čekanja i nejasne komunikacije, nemogućnosti prioritizacije komunikacije sa pacijentima (hitni i ne-hitni pacijenti koriste istu liniju), gubljenja vremena medicinskog osoblja na administrativnim poslovima, nedostataka podataka i razumevanja stvarnih potreba pozivaoca. Ovi problemi su postali posebno izraženi usled koronavirusa, jer je pored redovnih prijema pacijenata bilo potrebno pružiti informacije i medicinsku negu za preko 170 miliona COVID-19 pacijenata. AIDLINE platforma je inicijalno namenjena zdravstvenim ustanovama na engleskom govornom području koje koriste softversku uslugu elektronskog zdravstvenog kartona, i kao pametan i jednostavan dodatak se lako integriše u postojeće tokovima rada u zdravstvenim ustanovama.  

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL 

Primarno tržište AIDLINE pokriva pružaoce zdravstvenih usluga na teritoriji SAD-a gde približno 330 miliona zdravstveno osiguranih lica koristi zdravstvene usluge 6.146 bolnica i više od 230.000 lekara primarne zdravstvene zaštite. U skladu sa Nacionalnim računima za zdravstvenu potrošnju, američka potrošnja na zdravstvenu zaštitu porasla je 4,6% u 2018. godini, dostigavši 3,6 biliona dolara ili 11.172 dolara po osobi sa 53% udela u bolničkoj nezi, lekarima i kliničkim službama. Predviđa se da će nacionalna zdravstvena potrošnja rasti po prosečnoj godišnjoj stopi od 5,4% za period 2019-28 i dostići 6,2 biliona dolara do 2028. godine. 

TEAM

The team has extensive technology and business knowledge, and experience in planning and implementation of projects for improving business operations efficiency, collecting and processing large amounts of data, IoT and cyber security. The team uses Scrum methodology and Design Thinking principles.  

PARTNERSHIP OPPORTUNITIES

Digital worx is about to finish the implementation of the IoT platform in Takt, hence it will start with the real commercialisation of the upgraded solution very soon. We are looking for partners in the DACH region which would enable sales of our product in their region. Next to it, there’s an interest in finding an investment for scaling our sales efforts.