HerbElixa

HerbELICO® - SUPLEMENT PROTIV HELICOBATER PYLORI

BabyFM logo.png                    

HerbElixa

info@herbelixa.com 
www.herbelixa.com 

Preuzmite: Info list

 

HerbElixa DOO je mlada kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom inovativnih dijetetskih suplemenata na bazi lekovitog bilja. Prvi razvijen proizvod je dijetetski suplement HerbELICO®, visoko efikasan (80%) u eliminaciji bakterije Helicobacter pylori (H. pylori) iz želuca čoveka. Tajna njegovog uspeha je jedinstven sastav – sadrži kombinaciju tri etarska ulja, tačno definisanog hemijskog sastava. HerbELICO® je razvijen nakon sedam godina naučnih istraživanja i nalazi se na tržištu Srbije od 2020.

Ciljevi projekta finansiranog kroz StarTech su povećanje proizvodnih kapaciteta – planirana je kupovina nove opreme za kapsuliranje preparata i skladištenje gotovog proizvoda, kojom ćemo ubrzati i povećati kapacitete proizvodnje neophodne za izlazak na novo tržište, izlazak na novo tržište –  tržište Evroazijske ekonomske unije (EAEU), planirana je registracija proizvoda HerbELICO® u EAEU, zaštita intelektualne svojine u EAEU i priprema marketinške kampanje, i digitalizacija poslovanja – planirano je uvođenje softvera za organizaciju poslovanja koje će omogućiti bolju umreženost zaposlenih i bržu dostupnost podataka. Vebsajt i promotivni materijali biće prevedeni na ruski jezik i redizajnirani. Ovo će olakšati komunikaciju sa partnerima iz EAEU i omogućiti blizak kontakt sa krajnjim korisnicima što će povećati njihovo poverenje u naš proizvod.

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL

Regioni u fokusu projekta su države Evroazijske ekonomske unije.

TIM

Tim HerbElixa čine tri univerzitetska profesora, doktora biohemijskih nauka, koje imaju uspešnu istraživačku karijeru u oblasti biohemije lekovitog bilja a uporedo su aktivno razvijale preduzetničke veštine. U timu su i iskusan menadžer kontrole kvaliteta i prodaje sa internacionalnim iskustvom.

MOGUĆNOSTI ZA PARTNERSTVO

Glavni cilj kompanije HerbElixa jeste širenje na nova strana tržišta sa proizvodom HerbELICO®.

Da bi ostvarili navedeni cilj potrebna nam je saradnja sa investitorima/partnerima u navedenim oblastima:

  1. Investicija za povećanje proizvodnih kapaciteta - nova tržišta od interesa su nam, pored EAEU, USA i zemlje EU. Nama je potrebna podrška u vidi investicije koja će povećati naše proizvodne kapacitete, u smislu kupovine nove automatizovane opreme za proizvodnju i velikih količina sirovina, kako bi mogli da zadovoljimo potrebe velikih stranih tržišta. Investitor bi učestvovao u deljenju dela profita.
  2. Povećanje uzgoja biljaka od interesa (čubra, divljeg origana, timijana) i proizvodnje njihovih etarskih ulja - Naše glavne sirovine su etarska ulja koja se izoloju is aromatičnih biljaka čija proizvodnja je ograničena. Zbog toga potencijalnu saradnju vidimo i sa organizacijama koje bi uticale na povećanu proizvodnju biljaka od interesa (čubra, divljeg origana, timijana) i njihovih etarskih ulja, pogotovo na teritoriji Srbije. Benefit takvih organizacija bi bio širenje palete njihovih proizvoda i predugovorena prodaja kompletne količine etarskih ulja (osiguran profit).

Spajanje sa stranim distributerima - Od velikog značaja bi nam bili partneri koji bi nam osigurali saradnju sa distributerima na stranim tržištima od interesa. Sa stranim distributerima bi mi potpisali ugovore o distribuciji (ekskluzivnoj ili neekskluzivnoj), a partneri koji su učestvovali u spajanju bi dobili novčanu naknadu

 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech