FPM Agromehanika

DIGITALIZACIJA POSLOVNO PROIZVODNIH PROCESA

FPM Agromehanika

info@fpm.rs 

 

Projekat ima za cilj unapređenje poslovanja kroz proces Digitizacije (transformacije podataka i dokumenata iz analognog u digitialni oblik) i Digitalizacije upotrebom digitalnih tehnologija kako bi se kompanija automatizovala i kao rezultat dobila povećanje prihoda i priliku za potpunu kontrolu i smanjenje troškova poslovanja a posebno kontrolu i smanjenje troškova proizvodnih procesa.

Projektom se prevashodno rešavaju problemi usklađivanja informacija o poslovanju između kompanije i poslovnih partnera pomoću CRM-a, umesto slanja otpremnica, računa putem mejla ili faksa, usklađivanje resursa kompanije sa ERP sistemom umesto da zavise od ljudske greške, uvodi se potpuna kontrola troškova i usklađivanje cena sa najoptimalnijim uslovima poslovanja, upotreba BI alata smanjuje i ukida zavisnosti “grupnog razmišljanja“, odluka bez argumenata, dok upotreba DMS-a skraćuje tražnju dokumenata u papirnoj formi prelaskom na elektronsku.

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL

FPM Agromehanika kao svoje primarno tržište uzima ino tržište. Proizvodi FPM Agromehanike izvoze se u Finsku, Holandiju, Belgiju, Češku, Slovačku, Mađarsku, Grčku, Irsku, Italiju, Kanadu, Švedsku, Portugaliju, Nemačku, Švajcarsku, Austriju, Dansku, Ukrajinu, Letoniju, Kazahstan, Jermeniju, Moldaviju, Francusku, Španiju, Tunis i Alžir. Posebno su proizvodi prisutni u Srbiji i zemljama okruženja - Crna Gora, BiH, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rumunija. Cilj kompanije je maksimalno osvajanja Kanade i američkog tržišta.

TIM

Zoran Radivojčević, dip.ing.maš, vođa projekta – koordinator za IT

Dejan Bunanović, inženjer elektrotehnike i profesor informatike, zamenik vođe projekta - glavni inženjer za informatiku.

Nataša Stocki, dipl. ekonomista – finansijski rukovodilac

Milena Nikolić, tehnolog – glavni tehnolog za termičku obradu i površinsku zaštitu

Goran Stefanović, dip.ing.maš. – rukovodilac plana i analize.

DRUGE KORISNE INFORMACIJE

Kompanija FPM Agromehanika je najveći proizvođač poljoprivrednih mašina u Jugoistočnoj Evropi, sa tradicijom dugom 60 godina. Od svog osnivanja, 1961. godine, nastojala je da ide u korak sa tehnološkim trendovima i da usavršava proizvodnju, zahvaljujući čemu je danas to uspešna firma. FMP Agromehanika ima preko 220 visoko obučenih i kvalifikovanih zaposlenih radnika, najmodernije mašine rasporedjene u 7 proizvodnih linija sa razvijenom tehnologijom u svim fazama proizvodnje

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech