Atfield Technologies

WINESSENSE EXPERIENCE 

BabyFM logo.png                    

Atfield Technologies

vukasin@atfield.tech

Preuzmite: Info list

20220127_085810.jpg

Atfield Technologies je na tržište Srbije tokom 2020. plasirala proizvod Winessense kao jedinstveni digitalni alat za vinogradare, koji pokriva sve aspekte uzgoja vinove loze od merenja meteoroloških parametara do procene rizika kao i procene kvaliteta i obima roda, na osnovu primene veštačke inteligencije kao mehanizma za procenu. Vinogradarstvo je poljoprivredna aktivnost koja nosi visoke rizike, ali i visoke prihode po površini parcele na kojoj se upražnjava. Veliki broj vinogradara je u poslednjih pet godina najmanje jedne godine imao gubitak roda od 20%. Da bi se takvi gubici sprečili, pribegava se intenzivnim merama zaštite, ali kako su vinogradi često razbacani na više fizičkih lokacija, praćenje aktivnosti postaje složeno i izazovno. Winessese sistem donosi rešenje za digitalnu transformaciju vinograda, koje kombinuje senzorsku, algoritamsku i komponentu vizualizacije, i nudi rešenje za potpuno automatizovano praćenje stanja na svim lokacijama kroz mobilnu aplikaciju.  

Sistem samostalno identifikuje i ocenjuje rizike u vinogradima, obaveštava korisnike o mogućim radnjama i ukazuje na segmente koji zahtevaju posebnu pažnju. Sistem takođe kreira digitalne zapise o vremenskim uslovima tokom sezone koji su upareni sa kvalitativnim ishodom i na taj način prvi put stvara digitalin prikaz performansi svakog vinograda što je važno za utvrđivanje njegove vrednosti.

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL

Proizvod je namenjen tržištu uzgajivača vinskog grožđa. Prema podacima OIV-a (International Organization for Wine and Vine) za 2018/2019, pod vinovom lozom nalazi se 7.4MHa obradive površine, od čega je nešto više od 70% namenjenoj vinskoj industriji, pa je ukupno tržište koje je moguće osvojiti okvirno 5MHa. Tržište je globalno u punom smislu te reči jer se uzgajanje vinove loze odvija na svih pet kontinenata, ali najveće površine pod zasadima vinove loze su u Evropi. Prvih pet zemalja po površinama namenjenim vinskom grožđu su Španija (0.95MHa), Kina (0.87MHa), Francuska (0.79MHa), Italija (0.7MHa) i SAD (0.43MHa). U Istočnoj i jugoistočnoj Evropi nalazi se više od 0.5MHa vinograda, tako da je i lokalno tržište solidne veličine.

20220126_114214.jpgTIM

U timu učestvuju stručnjaci sa decenijskim iskustvom u oblastima marketinga i prodaje, procesne obrade podataka i mašinskog učenja, korišćenju sistema za posmatranje Zemlje iz kosmosa, vođenju projekata po tradicionalnim i agilnim metodologijama, korisničkom dizajnu korisničkog, kao i iskusni vinogradar sa internacionalnim iskustvom i savetodavnom ulogom u osmišljavanju što boljeg i korisničkog iskustva.

MOGUĆNOSTI ZA PARTNERSTVO

Kompanija ima klijente na četiri tržišta i dva kontinenta. Sa tim u vezi je započeta priprema prve invisticione rundu usmerena na dalju ekspanziju. Istovremeno je u toku potraga za kontaktima u vinskoj industriji i poljoprivredi koji bi mogli da budu od poslovnog značaja. Shodno navedenom, vrata su otvorena za investitore i stručnjake koji bi da uzmu učešće u daljem zajedničkom napretku kompanije.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech