Vrška Press

RAZVOJ MEHANIČKOG ZAPTIVAČA ZA NOVI TIP PUMPE U BRODARSTVU

                    

Vrška Press

office@vrskapress.co.rs

Omnis 1.jpgCilj projekta je razvoj, proizvodnja i prodaja novog proizvoda - mehaničkog zaptivača za specijalnu, novu vijčanu pumpu za brodove koju razvija švedska kompanija SRM (Svensa Rotor Maskiner Sweden). Radi se o mehaničkom zaptivaču koji može da odgovori izazovima zahteva klijenta, odnosno koji istovremeno može da zaptiva teško ulje (heavy fuel oil) i na pritisak i na vakuum pod uslovima visoke temperature i velikog broja obrtaja, uz specijalne radne uslove i specifične ugradbene mere. Novi proizvod omogućio bi duži vek trajanja proizvoda u odnosu na konkurenciju, što može dovesti do promena na svetskom tržištu kada je u pitanju brodarstvo.

TRŽIŠNI FOKUS I POTENCIJAL 

Primarno tržište kompanije je Švedska, gde je i sedište kompanije SRM kao klijenta. Kako je ova kompanija multinacionalna i deo grupacije SRM, oni će prodavati novu pumpu sa novim mehaničkim zaptivačem širom sveta. Nakon izvesnog vremena u eksploataciji nove pumpe za brodove, Vrška Press ima mogućnost prodaje rezervnih delova.

Omnis 2.jpgTIM

Svi članovi projektnog tima su učestvovali u inovacionim projektima koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao u okviru kompanije Vrška-Press za potrebe inostranih kupaca iz Austrije, Egipta, Poljske i Južnoafričke Republike.

DRUGE KORISNE INFORMACIJE 

Vrška-Press DOO je inovativna kompanija, registrovana kao razvojno-proizvodni centar kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kompanija ima 8 prijavljenih patenata, sertifikat ISO standarda 9001:2015, 27 zaposlenih i status pretežnog izvoznika. Godine iskustva u razvoju i proizvodnji mehaničkih zaptivača  i obrtnih uvodnika doveli do proizvodnje širokog asortimana standardnih proizvoda i proizvoda specijalne namene.

MOGUĆNOSTI ZA PARTNERSTVO

Potencijalni partneri i investitori mogu da se uključe svakog trenutka i njihovo uključivanje ne mora biti vezano samo za ovaj inovacioni projekat. Vrsta podrške koja je potrebna kompaniji odnosi se pre svega na pravnu i finansijsku pomoć oko patenata, kao i širenje agentske ili distributerske mreže, radi plasmana proizvoda širom sveta i na novim tržištima. Uspostavljanje dobrih partnerskih odnosa može biti benefit i za Vrška-Press DOO i za potencijalne investitore. 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech