U razvijenim zemljama EU 50 odsto inovatora radi za privredu, kod nas samo tri

O projektu StarTech, unapređenju inovacionog ekosistema i načinima finansiranja inovatora govorila je za N1 Irena Đorđević, menadžerka za regulatornu reformu u NALED-u.

„Mapirali smo pet ključnih oblasti, jedna je kofinansiranje, veći broj dostupnih izvora finansiranja, ukupnih sredstava koja stoje inovatorima na raspolaganju u vidu povećanja budžetskih izdvajanja, koja su dva i po puta manja od proseka Evropske unije, alternativni izvori finansiranja, npr, treba zakonski regulisati oblast grupnog finansiranja, razviti razne olakšice za razne vidove finansiranja u vidu biznis anđela ili preduzetničkog kapitala. Veliki je i prostor za saradnju u domenu nauke i privrede. U razvijenim zemljama Evropske unije, 50 odsto inovatora radi za privredu, a kod nas samo tri odsto inovatora sarađuje sa privredom, dok su tri četvrtine istraživača na fakultetima“, kaže Đorđević.

U pripremi je i Siva knjiga inovacija sa predlozima za bolje regulatorno okruženje. Takođe, Đorđević ističe da je dobar potez i povećana budžetska podrška nauci i inovacijama, zatim poreska olakšica za zaposlene na inovacijama i istraživanju, od oko 70 odsto poreza na njihovu zaradu i 100 odsto doprinosa za penzijsko osiguranje. Ono što ćemo duže čekati, naglašava, je zaštita intelektualne svojine, jer se pokazalo da naši inovatori ne štite svoje izume, pa se oni lako mogu zloupotrebiti.

Celo gostovanje pogledajte na: https://rs.n1info.com/biznis/u-razvijenim-zemljama-eu-50-odsto-inovatora-radi-za-privredu-kod-nas-samo-tri/  

Irena Đorđević N1.jpg
Snimak ekrana (205).png
Snimak ekrana (206).png
Snimak ekrana (207).png