Inovacije je bolje finansirati kroz StarTech nego zajmiti od familije i prijatelja

StarTech projekat je ušao na velika vrata na našu scenu kao najveći program podrške inovacijama i startap ekosistemu koji finansira jedna privatna kompanija – Philip Morris International (PMI). Program, koji sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Srbije, niškom organizacijom Eneca, težak je pet miliona dolara. Od toga, više od tri miliona ide za bespovratna sredstva i druge direktne oblike podrške za startap timove i mala i srednja preduzeća. Veličina i vidljivost projekta je kvalitet po sebi, jer predstavljaju podsticaj i drugim privatnim kompanijama da slede primer PMI-a. Naša ključna ambicija je da obezbedimo da kompanije koje su u potrazi za mogućnostima za investiranje počnu da razmatraju i startap zajednicu kao ozbiljnu komercijalnu alternativu.

Ono po čemu smo jedinstveni je da firmama koje se opredele za učešće na konkursu pružamo stručnu podršku za izradu biznis plana. Tako i firme koje ne dobiju sredstva iz procesa aplikacije izađu mnogo spremnije za razvijanje biznisa. Dokumentacija koja se traži je značajno manjeg obima nego što traže drugi programi. Sve kandidate za grantove koji prođu prvi krug selekcije posete stručnjaci našeg Odbora za grantove, što je tim inovativnim timovima prilika da od vrhunskih ljudi dobiju konkretne savete. Posebno važno, sredstva StarTech-a mogu biti korišćena i za namene koje drugi programi uglavnom ne dozvoljavaju – naknade za angažovana lica, marketinške troškove i sl.

Prvi StarTech milion (dolara) dobilo je 29 najinovativnijih biznis ideja. Pokazalo se da će šest nagrađenih projekata voditi isključivo mladi ispod 30 godina, dok će u 16 projekata žene biti lideri ili saradnice na projektu. Pred nama su još dva godišnja konkursa.

Misija NALED-a je da u toku 2022. pokrene Sivu knjigu inovacionog poslovanja i da damo novi podsticaj za rešavanje regulatornih prepreka za poslovanje startap ekosistema. Planiramo i da u saradnji sa državnim organima uvedemo IT rešenja koja će značajno olakšati ispunjavanje regulatornih obaveza za najmanje privredne subjekte.

U domenu javnih politika, na agendi za 2022. su nam teme poput olakšavanja carinskih procedura za uvoz R&D materijala, uređenja korišćenja električnih i autonomnih vozila i uključivanje dijaspore u tokove ekonomije znanja u Srbiji. Sve to će dati dodatni legitimitet da još aktivnije uđemo u promovisanje inovacija, inovatora i Srbije kao investicione destinacije za ekonomiju znanja.

Od inovativnih preduzeća se očekuje da budu nosioci privrednog rasta, i to već sutra, a ne za 10 ili 20 godina. Pradi je od osnivanja trebalo 98 godina da dođe do vrednosti od milijardu dolara, kompaniji Harli Dejvidson 86 godina; s druge strane, Yahoo je to uspeo za tri, a YouTube za godinu dana. Naša radna hipoteza mora biti da su kompanije koje će 2024. vredeti milijardu dolara danas među nama, u fakultetskim aulama, start-up centrima i garažama, da se bore da plate račune i izbace prvi proizvod pre nego što 3F (family, friends and fools) dignu ruke od daljeg finansiranja. StarTech može da bude taj „peti element“, koji će omogućiti da neki budući Instagram uspe da preskoči inače nepremostivu prepreku – razvije prototip, izađe na tržište, zaštiti patent ili plasira proizvod u inostranstvu.

Istraživački potencijal u Srbiji dominantno je koncentrisan u visokom obrazovanju (72%), dok u privredi radi samo 2% istraživača. Naučno-industrijska saradnja je sporadična i zasniva se na ličnim kontaktima i inicijativama. Sistem nije postavljen tako da motiviše akademske institucije da teže relevantnosti za sektor privrede. Paradoksalno, sa privredom su mnogo bolje povezani profesori i istraživači nego njihove institucije. Broj patenata koje su zaštitili naši fakulteti bi trebalo da shvatimo kao svojevrstan poziv na uzbunu.

Kao jedan od prvih koraka, kako bi se obogatila saradnja akademskih i naučnih institucija sa privredom, smatramo da bi trebalo bazu akademskog znanja i ekspertize učiniti lako dostupnom i pretraživom za privredne subjekte. Iz ovog poznavanja mogu se izroditi fantastični rezultati, npr. da privreda masovnije stipendira akademska istraživanja, počev od diplomskih i master radova.

Preuzeto sa: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/inovacije-je-bolje-finansirati-putem-startecha-nego-zajmiti-od-familije-i-prijatelja/g8k07nt 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech