#94: DIPO RTD

  /htdocs/Image/00410/Dipo-RTD.png

  Opšte informacije

  • Naziv tima
   DIPO RTD
  • Oblast poslovanja
   DIPO RTD
  • Planirano tržište
   Lokalno / regionalno tržište
  • Opstina
   Kragujevac

  Projektna ideja

  Naš tim klijentima nudi inovativan softver koji omogućava značajno poboljšanje i automatizaciju procesa kontrole kvaliteta auto - komponenti, kroz obezbeđivanje pouzdanog, brzog i jeftinog prikupljanja, obrade i upravljanja mernim podacima. Projektna sredstva će prvenstveno omogućiti stvaranje poslovne infrastrukture neophodne za razvoj i usavršavanje softvera.

  Primarno tržište čine proizvođači automobila i auto komponenti (presovanih delova šasije, ili brizganih plastičnih delova), koji imaju potrebu za kontrolom kvaliteta u smislu usaglašenosti geometrije dela sa tehničko - tehnološkom dokumentacijom. Potencijalni klijenti na lokalu su filijale multinacionalnih kompanija u auto industriji poput FCA Srbija, Leoni, Adient, ADP, YanFeng, Vorwerk... sa kojima je tim već uspostavio saradnju i koji su potvrdili da se suočavaju sa problemom skupe i nedovoljno pouzdane kontrole kvaliteta, na koje odgovara naše rešenje i izrazili interesovanje da učestvuju u razvoju rešenja u skladu sa njihovim potrebama. Reference sa lokalnog tržišta će poslužiti kao most za ekspanziju i eksponencionalno širenje proizvoda na globalnom tržištu. Globalno tržište čine 54 automobilska brenda sa najmanje 5 modela automobila, sa prosečno 500 komponenti pogodnih za naše rešenje, što čini ukupan potencijal od oko 150.000.