#87: ZenHire d.o.o

  /htdocs/Image/00423/Zen-Hire.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   ZenHire
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Barajevo

  Projektna ideja

  ZenHire projekat ima za cilj da omogući kompanijama i kandidatima koji apliciraju za poslove da ostanu Zen u tom izuzetno stresnom procesu. Ovaj proces je stresan za kompanije i HR departman zbog dužine i težine pronalaženja pravih kandidata dok je za aplikante bolan jer retko kada dobijaju personalizovan feedback i/ili se muče sa nepotrebno dugačkim procesom intervjuisanja i kompleksnim psihometričkim testovima. ZenHire će biti B2B digitalna aplikacija čiji će glavni deo biti regruter veštačke inteligencije - hiper realistični video karakter koji će intervjuisati kandidate u realnom vremenu tokom čega će izvaličiti sve relevantne parametre o kvalitetu aplikanta na osnovu kojih će donositi objektivne, etičke odluke zasnovane na podacima. ZenHire će takođe automatizovati većinu repetitivnih poslova HR-a poput skeniranja CV-a, slanja e-maila kandidatima, potpisivanja dokumenata, filtriranja kandidata i generisanja izveštaja, čime će smanjiti količinu radnog vremena HR-a i do 90% a povećati kvalitet odluke do 5000% osiguravajući dugoročni fit i motivaciju kao i poboljšanje “brand image“ kompanije. 

  Cilj StarTech projekta je razviti beta verziju aplikacije i postaviti arhitekturu za prikupljanje podataka na kojima će se kasnije trenirati algoritam veštačke inteligencije, i osbosobiti inicijalni prodajni tim da aplikaciju lansira i praktično primeni sa realnim, internacionalnim klijentima. Projekat u budućnosti uključuje zapošljavanje velikog broja sprskog HR kadra koji će snabdevati internacionalne klijente kroz regruting usluge dok će se paralelno trenirati algoritam veštačke inteligencije koji će učiti da imitira taj ljudski proces.