#78: Vodoprivredno društvo „Dunav“ad Bačka Palanka

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Monitoring i analiza vitalnosti šumske osnove
  • Oblast poslovanja
   Ostalo
  • Sedište
   Bačka Palanka

  Sažetak projekta – opis biznis ideje sa očekivanim rezultatima

  Projekat se zasniva na primeni savremenih tehnologija fotogrametrije i dalјinske detekcije za praćenje stanja i vitalnosti šuma, kao i dalјoj analizi dobijenih podataka primenom naprednih softverskih rešenja, u cilјu unapređenja šumskog ekosistema i šumskog zemlјišta na teritoriji od interesa. Cilј projekta jeste da se uvede tehnologija snimanja iz vazduha visoke preciznosti primenom bespilotne letelice ili drona, koji će biti opremlјen multispektralnom kamerom visoke rezolucije, kao i kamere za dobijanje 3D modela terena (DMT-a), za interne potrebe praćenja stanja šumske osnove vodoprivrednog društva „Dunav“ ad, a kasnije i za komericijalnu upotrebu za treća lica. Obradom dobijenih podataka biće omogućeno detektovanje zona šumske osnove pod bolestima, definisati zone šumske osnove sa određenim anomalijama u rastu, kao i estimacija biomase i visine krošnji i stabala za pojedine vrste drveća. Implementacija ovakvog načina vođenja šumske osnove će na brz, lak i kvalitetan način da obezbedi geopodatke, u digitalnom obliku, lake za dalјu obradu. Podaci koji su neophodni za pravilno gazdovanje šumske osnove su do sada prikuplјani manuelno, direktnim obilaskom zone od interesa. U obilazak je bilo uklјučeno i lјudstvo i vozila za neke manje dostupne terene, što je iziskivalo i povećan utrošak i vremena i novčanih sredstava. Primenom fotogrametrije, dalјinske detekcije i same geomatike, dobiće se tačniji podaci u kraćem vremenskom periodu. Dalјi razvoj gore predstavlјene tehnologije će biti usmeren na komercijalnu upotrebu, obzirom da je vodoprivredno društvo „Dunav“ ad prilagođeno i geodetskim poslovima, te se planira dalјa primena tehnologije za treća lica, a ne bi se samo odnosila na primenu u šumarstvu, već bi se ta primena proširila i na rečna korita, kanalsko zemlјište, procenu rizika od poplava, detekciju nastajanja divlјih deponija, te na zaštitu životne sredine i ranoj detekciji zona zagađenja i potencijalnih štetnih dejstava na prirodu. Konačno, uspostavlјanjem saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu, tačnije sa Polјoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, čiji jedan od članova tima na projektu i jeste član, određeni deo vremena i sredstava bi se utrošilo i na ispitivanju i istraživanju novih mogućnosti i primena gore opisane tehnologije, čime bi ceo koncept dobio i komercijalni i naučni karakter.