#55: NSoilab doo Novi Sad

  /htdocs/Image/00404/Nsoilab.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   FertyColl – Razvoj mikrobiološkog đubriva unapređene formulacije
  • Oblast poslovanja
   Poljoprivreda / Prehrambena industrija
  • Sedište
   Novi Sad

  Projektna ideja

  Ideologija kompanije NSoilab temelji se na implementaciji znanja i naučno-istraživačkoj delatnosti u razvoj inovativnog mikrobiološkog đubriva namenjenog primeni u sistemu konvencionalne, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje. Naša misija usmerena je na prekid kontinuiranog procesa degradacije kvaliteta zemljišta i stvaranja uslova za opstanak održivosti poljoprivredne proizvodnje u budućnosti. Alarmantni podaci o smanjenju kvalitativnih i kvantitativnih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje doveli su do značajnog razvoja organske i regenerativne poljoprivrede u prethodnoj deceniji. Međutim, ograničena primena agrohemikalija u sistemu organske poljoprivrede, uz nedovoljno razvijenu paletu alternativa u vidu bioloških proizvoda predstavlja osnovni ograničavajući faktor daljeg razvoja održive poljoprivredne proizvodnje. Značajan potencijal prepoznat je u primeni korisnih mikroorganizmima kao aktivnih komponenti mikrobioloških preparata, koji pokazuju ključnu ulogu u održavanju vitalnih funkcija zemljišta, podsticanju rasta biljaka, jačanju imuniteta biljaka, ograničavanju delovanja štetočina i patogena. Cilj projekta je da omogući našoj kompaniji odlazak korak dalje u odnosu na trenutnu fazu razvoja tehnologije i stvori uslove za razvoj i inicijalnu komercijalizaciju preparata FertyColl. U pitanju je mikrobiološko đubrivo unapređene formulacije na bazi biopolimera, koje predstavlja preparat naredne generacije u pogledu efikasnosti i benefita za korisnike u poređenju sa konvencionalnim mikrobiološkim đubrivima čvrste i tečne formulacije. Razvoj funkcionalnog prototipa preparata sa trenutnog laboratorijskog nivoa do nivoa pilot proizvodnje omogućio bi dolazak do potrebnih podataka o efikasnosti preparata koji predstavljaju preduslov za registraciju proizvoda i izgradnju osnove za njegovu komercijalizaciju. Projektne aktivnosti će rezultovati preciznim definisanjem proizvodne tehnologije i uspostavljanjem postrojenja za proizvodnju dovoljnu za inicijalni plasman na tržište. Kako naša kompanija nudi inovativni proizvod, kao bitan segment ovog projekta definisana je strategija edukacije poljoprivrednih proizvođača koja se zasniva na uspostavljanju ličnog kontakta sa potencijalnim budućim potrošačima, sa dodatnom pažnjom upućenom ka organskim proizvođačima kao posebnom interesnom grupom.