#40: Cooperation Manager

  /htdocs/Image/00409/Cooperation-Manager.png

  Opšte informacije

  • Naziv tima
   Cooperation Manager
  • Oblast poslovanja
   Cooperation Manager
  • Planirano tržište
   Međunarodno tržište / izvoz
  • Opstina
   Novi Sad

  Projektna ideja

  Softver „Cooperation Manager“ ubrzava i olakšava promet poljoprivrednih proizvoda između trgovaca (skladištara, mlinara, izvoznica, prerađivača) i njihovih kooperanata (poljoprivrednika), kao i trgovaca među sobom. Naš fokus je na razmeni informacija vezanih za trgovinu poljoprivrednim proizvodima - pre svega žitaricama i uljaricama. Trenutno svi akteri komuniciraju putem telefona, što je vremenski veoma zahtevno, dok je trgovcima brzina trgovine veoma važna, posebno u vreme kada se cene brzo menjaju i kada se te promene brzo raščuju na tržištu. Predloženo softversko rešenje ima za cilj digitalizaciju procesa prodaje između trgovaca poljoprivrednim proizvodima i pojednostavljivanje komunikacije sa kooperantima, čime se povećavaju prihodi i značajno smanjuju troškovi prodaje. Pored toga, program pruža informacije poljoprivrednicima o dostupnim subvencijama, novim tehnologijama i razvoju u svetu poljoprivrede.