#28: Vrška-Press DOO Zrenjanin

  /htdocs/Image/00399/vrskapress.png

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Razvoj novog mehaničkog zaptivača za novi tip pumpe u brodarstvu za potrebe kompanije SRM (Svenska Rotor Maskiner) iz Švedske
  • Oblast poslovanja
   Mašinska / Metaloprerađivačka industrija
  • Sedište
   Zrenjanin

  Projektna ideja

  Cilj projekta je razvoj novog proizvoda - mehaničkog zaptivača za specijalnu, novu vijčanu pumpu za brodove koju proizvodi inovativna švedska kompanija SRM (Svenska Rotor Maskiner Sweden). Radi se o mehaničkom zaptivaču koji može da odgovori izazovima zahteva klijenta, odnosno koji istovremeno može da zaptiva teško ulje (heavy fuel oil) i na pritisak i na vakuum pod uslovima visoke temperature i velikog broja obrtaja, i odgovori na specijalne radne uslove i specifične ugradbene mere. Novi sistem omogućio bi duži vek trajanja proizvoda u odnosu na konkurenciju, što može dovesti do promena na svetskom tržištu kada je u pitanju brodarstvo.